DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ SI LIMBI SLAVE: FILOLOGIA RUSA

Prin cursurile predate la această catedră, parte componentă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, studenţii dobândesc cunoştinţe atât în domeniul lingvisticii, cât şi al literaturii ruse. La cursurile teoretice şi la cele practice, limba rusă este predată în...