Reduceri la transport
Conform legii, studenții din învățământul universitar de stat, cursuri de zi, beneficiaza și de 24 de călătorii simple pe an calendaristic, cu reducere de 50% din tariful trenurilor accelerate, clasa a II-a.
Legitimațiile de student cu reducere 50% pentru transport nu se emit și nu se vizează după împlinirea vârstei de 26 ani.
Numărul de călătorii se acordă numai pe durata normală a studiilor, respectiv echivalentul a două călătorii simple pe lună.
Pentru studenții din anul I se acordă 6 călătorii simple pentru anul calendaristic în care începe anul universitar.
Pentru studenții din anii terminali, indiferent dacă au susținut sau nu au susținut examenul de diplomă/licență/absolvire, se acordă 18 călătorii simple pentru anul calendaristic în care se finalizează studiile.
Beneficiarii care au întregul an calendaristic calitatea de student primesc 24 de calatorii simple.
Studenții care din cauze imputabile lor repetă anul universitar nu vor beneficia de facilitățile prevăzute de prezentul articol. Universitățile au obligația de a nu le elibera acestor studenți carnetul cu cupoane pentru călătoria studenților pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid.
Instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditat vor elibera legitimații de transport numai pentru studenții din învățământul universitar, cursuri de zi, cuprinși în cifra de școlarizare aprobată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și/sau de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
Instituțiile de învățământ superior de stat vor elibera carnete cu cupoane pentru călătoria studenților pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat numai pentru studenții din învățământul universitar, cursuri de zi, cuprinși în cifra de școlarizare aprobată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și/sau de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
În cazul pierderii/distrugerii/furtului carnetului cu cupoane pentru călătoria studenților pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, nu se eliberează alt carnet.