Revista Limbă și cultură. Actele sesiunii anuale de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor FLLS

ISSN 2734 – 7338
ISSN-L 2734 – 7338

Revista Limbă și cultură. Actele sesiunii anuale de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor Facultății de Limbi și Literaturi Străine este o publicație anuală ce cuprinde o selecție de lucrări prezentate în cadrul Sesiunii de comunicări științifice a studenților de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (http://lls.unibuc.ro/2020/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-a-studentilor-masteranzilor-si-doctoranzilor-2020/).

Lucrările propuse spre publicare dezvoltă teme din domeniile filologie sau studii culturale, care se pot înscrie în următoarele direcții de cercetare: achiziția limbii, învățarea unei limbi străine, lingvistică teoretică, lingvistică istorică, tipologie lingvistică, sociolingvistică, traductologie, analiza discursului, teoria și istoria literaturii, literatură comparată, studii culturale.

Revista funcționează după un sistem de tip peer-review de recenzare a articolelor: lucrările sunt trimise spre evaluare unui număr de doi referenți din rândul membrilor Consiliului Editorial sau unor colaboratori ai revistei, cu expertiză în domeniul abordat de autor. Referenții decid dacă informațiile prezentate în lucrare sunt corecte și coerente din punct de vedere științific și evaluează calitatea acesteia pe baza unui formular specific, propunând la final publicarea sau respingerea lucrării. Evaluarea lucrărilor este una confidențială și nepărtinitoare.

Coordonator (editor):

Lector dr. Mihaela Zamfirescu

 

Membri:

Profesor dr. Alexandra Cornilescu

Profesor dr. habil. Ileana Mihăilă

Profesor dr. Anca Peiu

Profesor dr. habil. Alina Tigău

Conferențiar dr. Camelia Crăciun

Conferențiar dr. Sabina Draga

Conferențiar dr. Maria Irod

Lector dr. Raluca Andreescu

Lector dr. Aliona Bivolaru

Lector dr. Dragoș Jipa

Lector dr. Alexandra Nicolaescu

Lector dr. Dușița Ristin

Lector dr. Valentin Săndulescu

Lector dr. Melania Stancu

Lector dr. Roxana Voicu

Lector dr. Diana Yüksel

 

Secretar de redacție:

Prof. dr. habil. Alina Tigău

Numărul curent poate fi consultat integral AICI.

Toma Ruxandra

MITUL APOSTOLULUI IACOB LA FINAL DE EV MEDIU: VIZIUNEA LUI DIEGO RODRÍGUEZ DE ALMELA ÎN COMPILACIÓN DE LOS MILAGROS DE SANTIAGO

Rezumat: Compilación de los milagros de Santiago, operă atribuită lui Diego Rodríguez de Almela, este considerată textul de bază al istoriografiei Ordinului Apostolului Iacob, care joacă un rol decisiv în desfășurarea evenimentelor istorice de la sfârșitul secolului al XV-lea. Apostolul Iacob, ca figură mitică, ocupă o poziție centrală atât în ​​istoria politică cât și în cea religioasă a secolului, iar legendele care îl au drept protagonist aduc în prim plan două perspective distincte asupra sa: Apostolul ca sfânt protector al pelerinilor și Apostolul războinic, sau Santiago Matamoros. Pilonul principal pe care se sprijină existența mitului apostolului Iacob este reprezentat de către legenda cunoscută drept translatio, pornind de la care se construiește imaginea sa de sfânt înzestrat cu puteri taumaturgice. Militarizarea mitului a avut la bază legenda Bătăliei de la Clavijo, care datează incă din secolul al IX-lea, și a reprezentat unul dintre cele mai importante motive literare ale Evului Mediu hispanic.

Cuvinte cheie: translatio, mitul militar, sfânt pelerin.


Loredana Asaftei

MIT ȘI ȘTIINȚĂ ÎN SF-UL ANILOR ȘAIZECI ÎN ROGER ZELAZNY: THIS IMMORTAL ȘI LORD OF LIGHT

Rezumat: Lucrarea de față își propune să examineze felul în care sunt tratate modalitățile de cunoaștere a lumii, prin artă în domeniul mitologiei și al literaturii, prin spirit în incursiunea metafizică sau religioasă, dar și prin lentila științei și tehnologiei în romanele autorului american de science fiction și fantasy, Roger Zelazny (1937–1995), This Immortal (1965) și Lord of Light (1967). Dorim să arătăm că genul SF a făcut un pas înainte pentru recunoașterea sa în literatura de specialitate și în canonul literar prin romanele menționate datorită legăturii strânse a elementelor mitologice (creștine, grecești, hinduse și buddhiste) și prin împletirea acestora cu elemente tehnologice specifice extrapolării științifice inerente. Prin urmare, sugerăm că Zelazny, unul dintre pionierii SF-ului literar din anii șaizeci, a jucat un rol important în estomparea granițelor dintre știință și tărâmul metafizic, rațiune și imaginație, dar și dintre canonul literar și genul SF experimental, neconvențional.

Cuvinte cheie: Science fiction, mitologie, știință, filosofie, new wave.


Andreea Cosma

ARHETIPUL JUNGIAN AL MARII MAME, EXPLORAT ÎN TREI IPOSTAZE SIMBIOTICE: AȘERAH.  ȘEKHINAH.  FECIOARA MARIA

Rezumat: Scopul articolului constă în prezentarea și examinarea arhetipului jungian al Marii Mame, surprins în trei ipostaze: Matrona Așerah (din mitosfera canaanită), Șekhinah Mireasa (aferentă Kabbalei ebraice) și Fecioara Maria (personaj central în teologia creștină). Conform teoriilor psihanalitice, Inconștientul Colectiv este perimetrul psihic profund și abscons, fiind configurat biologic printr-un complex de arhetipuri (congenitale, ancestrale, omniprezente și unanime). Subsecvent procesării cognitive, prototipul arhetipal germinează în reprezentarea arhetipală, afixată în Conștiință și concretizată în simbol. În concepția lui Jung, zeii comportă valențe arhetipale: Zeița corespunde Sufletului (Anima), ipostaza Mamei fiind prima pe care o adoptă. Concluziile relevă progresia Mamei, de la Consoartă Divină (Așerah) la Mireasă (Șekhinah) și Fecioară (Maria). Fenomenul oglindește invers travaliul evoluției către Sine: drumul redemptoriu al Sufletului-Anima, labirintic și periculos, are ca finalitate restaurarea calității de Spirit. Rezultatele analizei sunt relevante pentru observarea interdependenței reprezentărilor arhetipale, imaginate de mentalul colectiv la scară milenară.

Cuvinte-cheie: arhetip, Anima, Așerah, Șekhinah, Fecioara Maria.


Abel Grosu

NOI PERSPECTIVE ASUPRA EXILULUI BABILONIAN ÎN CARTEA LUI DANIEL

Rezumat: Acest articol are în vedere reprezentarea exilului babilonian din perspectiva evreului înțelept, crescut și educat la curtea imperială a Babilonului. În contrast cu cărțile profetice și istorice din canonul Vechiului Testament, Cartea lui Daniel nu tratează problema evreului de rând care s-a stabilit pe teritoriul Imperiului, ci a evreului care ocupa diferite funcții la curtea imperială și a unor controverse de ordin social și religios. Se va urmări modul în care experiența exilului lui Daniel și a celor trei tineri evrei va influența modul în care această pedeapsă divină va fi percepută de către poporul evreu răspândit în Imperiu. De asemenea se vor avea în vedere câteva dintre detaliile de ordin teologic care se remarcă printr-o reafirmare a importanței lor în noul mediu.

Cuvinte cheie: Dumnezeu, profeție, idolatrie, exil, iudaism.


Ioana Clara Drugă (Enescu)

SENSURILE NATURII ÎN „TOTEMUL LUPULUI“ DE JIANG RONG

Rezumat: Relația omului cu natura este o temă importantă în literatura chineză contemporană, reflectând numeroasele schimbări ce s-au petrecut în societatea chineză după încheierea Revoluției Culturale. Procesul rapid de industrializare a Chinei a dus la degradarea naturii, iar acest aspect a atras atenția scriitorilor chinezi, dar și a criticilor literari. În lucrarea mea, urmăresc funcțiile pe care le dobândește natura în romanul Totemul lupului, de Jiang Rong, text considerat reper de către ecocritica chineză. Voi arăta că natura nu este doar un spațiu fizic, ci și un model estetic și unul politic, constituind fundalul pe care se proiectează o istorie inițiatică.Discursul ficțional și cel nonficțional se împletesc într-un roman care completează harta literară a Chinei cu o lume specială, în care pășunea nesfârșită este simbolul vieții înseși, cu toate dimensiunile ei.

Cuvinte cheie: ecocritică, hibridizare, marginalitate, inițiere.


Flavia Elena Silvana Vendetti

ELEMENTE DE SINTEZĂ A LIRICII ELOGIATIVE ȘI OCAZIONALE REGĂSITE ÎN LITERATURA OCAZIONALĂ A LUI STATIUS ȘI A LUI LORENZO DE’ MEDICI

Rezumat: Statius, precum şi Lorenzo de’ Medici au fost, timp de secole, privaţi de atenţia necesară din partea criticilor, astfel că timp de secole au fost greşit interpretaţi ca fiind lipsiţi de inspiraţie şi originalitate. Articolul are ca scop principal atragerea atenţiei asupra acestor doi autori greşit aşezaţi în categoria autorilor ai căror lucrări au o minimă importanţă în economia dezvoltării literaturii de la perioada clasică la cea modernă. În urma unei analize bazate pe înţelegerea contextului socio-cultural al celor doi autori şi mai apoi asupra elementelor comune, transmise prin intermediul tradiţiei medievale, în complexul căreia literatura staţiană a cunoscut o vădită apreciere, ca mai apoi să se moştenească în Renaşetere, devenind literatura ocazională, inspiraţie pentru lirica viitoare. Astfel, se poate observa cum modelul lui Statius, prin stilul său aparent lejer, dar elegant, bazat pe literatura clasică a Perioadei de Aur, s-a perpetuat ca substrat pentru ceea ce ulterior Lorenzo va cumula în propriile sale lucrări.

Cuvinte cheie: Lorenzo de’ Medici, Statius, lirica elogiativă, lirica ocazională


Graţiela-Livia Buzic

CARMEN SYLVA : RECEPTAREA AUTOAREI ȊN LUMEA ANGLOFONĂ

Rezumat: The present work  aims to bring into light Carmen Sylva’s (queen Elisabeth of Romania’s pen name) literary activity in English and her success in the English speaking-world. Although nowadays considered a German language writer, Carmen Sylva was an excellent speaker of English, according to native-English speakers having known her (one of them being the famous Gertrude Bell) and  left us a volume of poetry in English. Many of her works have been transalated in English during her time and this seems to have made her very popular among the British and the American public. This literary success can be the explanation for a number of articles on her literary work issued in American magazines and for a number of positive remarks on her literature made by American writers such as John Greenleaf Whittier, Charles Duydley Warner and Mark Twain, as well as the U.S.President Theodore Roosevelt.

Cuvinte-cheie: Carmen Sylva, anglofonă


Iosef Indra-Flavia-Elena

MOTIVE POETICE COMUNE DIN OPERELE LUI GUTIERRE DE CETINA ȘI GARCILASO DE LA VEGA

Rezumat: Scopul articolului de față este acela de a ilustra câteva motive poetice comune din operele lirice ale lui Garcilaso de la Vega (1501-1536) și Gutierre de Cetina (1514/1517-1554/1557), poeți-soldați renascentiști care au marcat literatura Secolului de Aur spaniol. Analiza comparativă a scos în evidență faptul că ambii poeți l-au avut ca model literar pe Petrarca, reprezentant prolific al poeziei italiene din secolul XIII. Inspirându-se din teoriile filosofice neoplatonice ale vremii, Garcilaso și Cetina au creat sonete, elegii, eglogi, cânturi sau madrigale ce au ca temă fundamentală IUBIREA. Dintre motivele poetice comune ce încadrează această temă literară, se remarcă: motivul ochilor ca transmițători ai iubirii, motivul referințelor mitologice,  precum și motivul râului înzestrat cu atributul de confesor al bărbatului îndrăgostit. În concluzie, acest articol își propune să evidențieze motivele poetice comune existente în creațiile acestor doi poeți renascentiști, de-a lungul unei analize comparative.

Cuvinte cheie: Garcilaso, Cetina, neoplatonism, Petrarca, motivul ochilor


Carmen-Valentina Candale

LA POLIFONÍA EN LA COMUNICACIÓN MEDIADA POR EL ORDENADOR DE LOS JÓVENES RUMANOS Y ESPAÑOLES

Resumen: En el presente estudio nos proponemos analizar el lenguaje de los jóvenes rumanos y españoles en el ámbito de las redes sociales, prestando atención especial a las modalidades mediante las cuales estos introducen el discurso polifónico en las intervenciones que publican. En el ámbito virtual, la polifonía puede cobrar formas diferentes respecto a sus representaciones tradicionales, que se realizan mediante los hipervínculos y las opciones ofrecidas por las propias plataformas para compartir contenido en la red. Asimismo, en la expresión oral y escrita, así como en la electrónica, el discurso ajeno se puede reproducir, como es sabido, mediante el estilo directo, indirecto, indirecto encubierto y los ecos irónicos. A estos se añaden los ejemplos de expresiones y citas tomadas por los internautas de fuentes como canciones, películas, tebeos, obras literarias, etc., que le confieren expresividad, color y viveza a la expresión del ámbito virtual.

Palabras clave: polifonía, comunicación mediada por el ordenador, sociolingüística, redes sociales.


Fabiana Florescu

CHRISTIAN PRIGENT: SECVENŢE DINTR-UN ATELIER POETIC

Rezumat: Lucrările lui Christian Prigent propun o constantă reflecţie asupra creaţiei şi a discursului care se construieşte în jurul acesteia, poziţionându-se într-un raport de tensiune cu paradigmele poetice actuale. Texte ca Poésie sur place sau Point d’appui se situează între poezie, reflexie critică şi poezie-performativă şi ele desemnează căutarea definirii şi realizării unui obiect poetic care să fie „ireductibil la suportul său textual”. Utilizând instrumentele oferite de teoria literară şi de intersemiotică, în această lucrare vom analiza mutațiile apărute la nivelul expresiei şi practicilor poetice în cazul unor opere ce-şi propun să depăşească limitele categoriilor literare în care sunt încadrate. Astfel, scopul acestui articol este de a observa modul în care punctele de tensiune, dialogurile dintre diferitele forme de expresie, ilizibilitatea căutată şi dimensiunea experimentală care caracterizează exerciţiile poetice prigentiene urmăresc conturarea unei reevaluări a discursului construit în jurul poeziei şi o reinterogare a limitelor expresiei poetice.

Cuvinte cheie: Prigent, poïèsis, poezie-performativă, (de)montaj


Cristina Botîlcă

SURORILE LUI SHAKESPEARE SAU ‘EFECTUL SYLVIA PLATH

Rezumat: Articolul următor pleacă de la premisa că între Virginia Woolf și Sylvia Plath există o legătură pe care cea dintâi a prevăzut-o în „A Room of One’s Own”, la fel cum cea din urmă a dat naștere unui fenomen psihologic în urma căruia au apărut explicații legate de moartea tragică a multor scriitoare. Articolul discută atât legăturile invizibile dintre Woolf și Plath și moștenirea pe care aceste surori ale lui Shakespeare au lăsat-o femeilor cu ambiții revoluționare, cât și conexiunile existente între pasiunea pentru scris și bolile psihice, lucru demonstrat de-a lungul timpului prin intermediul unor studii realizate de specialiști ca Mark Runco și James C. Kaufman. Concluzia articolului este că Virginia Woolf și Sylvia Plath pot fi considerate adevărate surori ale lui Shakespeare, ambele suferind de ‘efectul Sylvia Plath’, suferință manifestată în urma unei sume de factori de natură socio-patriarhală, ducând într-un mod subteran, aproape invizibil, la suicid.

Cuvinte cheie: Virginia Woolf; Sylvia Plath; feminism; feminitate; efectul Sylvia Plath.


Andreea Elena Pîrleci

DOUĂ REPREZENTĂRI MEDIEVALE ALE LUI CLOVIS ȘI PHILIPPE AUGUSTE

Rezumat: Epoca medievală este o perioadă care ne impresionează până în ziua de astăzi. Deși în acest lung interval nu exista conceptul de artă de dragul artei, ci arta avea întotdeauna o utilitate sau un scop, nu putem nega frumusețea acesteia care încă poate să fascineze un public contemporan. În ciuda distanței culturale și temporale, arta medievală impresionează prin splendoarea și simbolistica cu care este adesea încărcată, deoarece utilitatea pe care o avea orice artefact implica întotdeauna și o intenție estetică. În cazul celor două imagini pe care le vom analiza, dimensiunea ideologică primează, iar discursul vizual este infuzat de mize politice.=====

Cuvinte-cheie: iconografie medievală, manuscrise, ideologie, monarhie


Andreea Cosma

MOTIVUL MEDIEVAL–EUROPEAN AL DANSULUI MACABRU, ADAPTAT LITERAR ÎN OPERA DRAMATICĂ PERETZIANĂ „O NOAPTE ÎN TÂRGUL VECHI”

Rezumat: Scopul articolului constă în examinarea coordonatelor specifice Dansului Macabru, adaptat ca motiv literar în capodopera dramatică peretziană „O noapte în târgul vechi”. Concluziile relevă importanța cardinală a inovației peretziene în contextul literaturii idiș de la începutul secolului XX: autorul adaptează structura europeană, conferindu-i valențe hasidice și particularizând-o printr-o configurație substanțial evreiască (Badkhen-ul, Cabalistul, Evreul Bogat, Evreii Culți, Cantorul, Ceaușul, Defuncții Hasidim). Prin suprapunerea simbolismului evreiesc peste osatura alegoriei medievale, Peretz simultan revigorează un subiect european epuizat formal și introduce noi direcții în literatura idiș. Rezultatele analizei sunt relevante în contextul cercetării importantei literaturi idiș, componentă fundamentală a literaturii universale. În climatul academic prezent, piesa „O noapte în târgul vechi” constituie un subiect frecvent ignorat, fiind abordat analitic de un procent nesemnificativ de cercetători. În România, dramaturgia peretziană nu beneficiază de o traducere autohtonă, fiind montată, exclusiv în idiș, numai în două instanțe (1930 și 1970).

Cuvinte-cheie: Dans Macabru, I. L. Peretz, literatură idiș, Hasidism, Badkhen.


Bogdan-Gabriel Burghelea

ER NAHM MEINE HAND UND SETZTE MICH AUF SEINE KNIE. DIE KINDLICHE PERSPEKTIVE AUF DIE EROTIK IM ROMAN WARUM DAS KIND IN DER POLENTA KOCHT VON AGLAJA VETERANYI

Rezumat: Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte und änderte sich die Betrachtungsweise der Liebe und Erotik ständig, indem die Autoren neue Verbindungen zwischen dieser fundamentalen menschlichen Erfahrung und verschiedenen anderen Aspekten knüpften. Aglaja Veteranyi schlägt im Roman „Warum das Kind in der Polenta kocht“ eine außergewöhnliche Perspektive vor, die über einen universellen Charakter verfügt. Fast niemandem ist es aber gelungen, den nötigen Mut zu fassen, um eine solche Präsentation in einem Roman einzuschließen.  Es handelt sich um eine kindliche Perspektive auf die Erotik. In der vorliegenden Arbeit habe ich vor, zu forschern, inwiefern die Vaterfigur, seine Annäherung an die Schwester und die verschiedenen Gestalten, die später im Roman vorkommen, die Perspektive des Mädchens auf die Erotik beeinflussen und wie das erste sexuelle Erlebnis die eigene Betrachtungsweise der Erotik aufbaut. Dafür werde ich Textstellen aus dem Roman anhand einiger Theorien, wie „Psychoanalyse” oder „Gender Studies”, interpretieren, um die wichtigsten Einzelheiten ans Licht zu bringen. Ein Vergleich zu anderen Werken von der deutschen Literatur des letzten Jahrhunderts wird auch einen interessanten Einblick gewähren.

Cuvinte cheie: Erotik, Feminismus, väterliche Figur, sexuelles Tabu, Gender Studies


RALUCA-REBECA RĂDULESCU

LOVE AND DEATH IN OSCAR WILDE’S FAIRY TALES “THE HAPPY PRINCE,” “THE FISHERMAN AND HIS SOUL,” AND “THE BIRTHDAY OF INFANTA”

ABSTRACT: Little research has been done on Oscar Wilde’s fairy tales and few scholars have discussed the themes of love or death in them. So far, a relation between the two has not been established. The aim of this paper is to prove that there is a causal relation between love (eros) and death in Wilde’s fairy tales. After considering various aspects of eros (e.g. pedagogical, sexual) between the timespan of Ancient Greece and modern times and analysing the texts, there is a clear indication that in the case of eros, since the protagonist always dies due to a heartbreak, death comes as a salvation.

KEY WORDS: eros, Oscar Wilde, fairy tales


Cătălina Bălan

ELEMENTE ROMANTICE ÎN SCRIITURA AUTOBIOGRAFICĂ A CĂRTURARULUI CHINEZ SHEN FU

Rezumat: Lucrarea Elemente romantice în scriitura autobiografică a cărturarului chinez Shen Fu își propune să identifice și să analizeze elementele de romantism literar din romanul Șase jurnale ale unei vieți în derivă, singura operă a cărturarului-scriitor chinez Shen Fu. Modernitatea gândirii lui Shen este evidentă, iar la o lectură aprofundată se pot constata asemănări între anumite caracteristici ale textului și trăsăturile romantismului european. Asemănările sunt cu atât mai frapante cu cât Shen și-a scris cartea în jurul anului 1816, deci în perioada de afirmare a romantismului în Europa, însă este improbabil ca el să fi știut despre acest curent literar și să se fi lăsat influențat de acesta. Lucrarea de față ilustrează multiplele aspecte ale personalității și scriiturii lui Shen, reflectate în romanul său, sintetizându-le sub forma profilului atipic al unui scriitor chinez romantic, subliniind apoi aspectele cu caracter particular, tributare contextului cultural specific în care ia naștere această carte.

Cuvinte-cheie: romantism, modernitate, autobiografie, cărturar, sensibilitate


Teodora Leon

A FEMINIST APPROACH TO LOUISA MAY ALCOTT’S LITTLE WOMEN AND GRETA GERWIG’S 2019 MOVIE ADAPTATION

Abstract: This paper wishes to discuss feminism, a relevant movement nowadays, filtered through the socio-cultural lens found in both Louisa May Alcott’s novel, Little Women, and Greta Gerwig’s movie adaptation of it. It is also important to subtly remind readers that events in books and films have the greatest impact whenever they are inspired from reality. The world may be constantly undergoing changes, an element which can be detected when observing the nuances in movie adaptations. However, the original message remains intact regardless of the time period, since the audience is brought closer to authentic, outspoken characters, and guided to seek possible solutions in literature and various film versions adequate to the current historical and cultural context.

Keywords: feminism, socio-cultural lens, movie adaptation


Oancea Alexandra

DOAMNA DE GENLIS ȘI DISCURSUL LITERAR PEDAGOGIC

Rezumat: The aim of this article is to realise a categorisation with its illustrative examples of the two pedagogical categories found in Mme. de Genlis’ literary works at the level of discourse. We meet two types of direction, one that we call metaeducation, the discourse about how should the children’s formation be realised, but which points to the instructor, and the second one, the practical education, the practices themselves and their results, which focuses on the pupil. These two directions are her constituant effort to systematise and synthetise for all her readers the ways to educate boys and girls, process which anchors Mme. de Genlis in the Enlightenment century

Cuvinte-cheie: metaeducation, utilitarism, ludic instruction, instructor-centrism, experimental laboratory


Luciana-Alexandra Rusu

CONCEPTELE DE „INGENIO”, „AGUDEZA” ȘI „JUICIO”  ÎN ARTE DE INGENIO DE BALTASAR GRACIÁN

Rezumat: Opera literară este un produs al logicii sau al imaginației? Este supusă regulilor? Ce rol are rațiunea și judecata în procesul creației? Critica literară tradițională a stabilit în special pentru a doua parte a Secolului de Aur spaniol două curente dominante în interpretarea literaturii: culteranismul și conceptismul. Baltasar Gracián (1601-1658), principalul teoretician al gândirii literare din epoca lui Filip al IV-lea, reprezintă în tratatul său, Arte de Ingenio, Tratado de la Agudeza (1642), idei aparținând ambelor curente de gândire și încearcă o ilustrare și o clasificare a principalelor mecanisme care produc efecte literare. Gracián creează „un panegiric și o laudă adusă literaturii, artei”, așa cum afirmă chiar el la începutul cărții. În sistematizarea propriei viziuni asupra literaturii, Baltasar Gracián folosește concepte specifice perioadei baroce, care nu se mai păstrează ca atare în tratatele de retorică și poetică din zilele noastre și care tocmai de aceea devin interesante pentru interpretarea practicii poetice din epoca veche, prin aportul lor de cunoștințe și interpretări asupra perioadei care le-a produs. Ca urmare, lucrarea de față își propune să analizeze sensurile variate pe care le au conceptele teoretice vehiculate de Baltasar Gracián în Arte de Ingenio, Tratado de la Agudeza, cum sunt ingenio, agudeza, juicio, sau concepto, pentru o mai bună înțelegere a particularităților fenomenului literar din acea perioadă și a istoriei gândirii și ideilor în general.

Cuvinte cheie: Secolul de Aur spaniol, conceptismo, Bartasar Gracián, Arte de ingenio, agudeza y juicio.


Miruna Elena Bordea (Lonean)

IPOSTAZE ALE CORPORALITĂŢII ÎN ROMANUL BAKHITA DE VÉRONIQUE OLMI

Abstract: The aim of the present paper is to explore instances of corporality in the novel Bakhita, written by Véronique Olmi. I thus highlight the coexistence, interdependence and mutual influence of two dimensions, apparently antithetical: the sacred and the profane. These two dimensions underlie the existence of modern society, even if their relationship seems to be disproportionately in favor of the profane. By exploring the writer’s fictional approach, with appropriate concepts related to the body, otherness, sacred and profane, derived from anthropology and the history of religion, the initial hypothesis is confirmed, in that the two dimensions coexist and they evolve in diachrony, inversely proportional to each other, with a different perspective, sometimes opposite, of the body and of otherness.

Keywords: corporality; otherness; the Other; Bakhita; Véronique Olmi.


Stănescu Maria-Alexandra

TWILIGHT – O UTOPIE EDUCATIVĂ SAU BILDUNGSROMAN? EXPLOATAREA LATURII DIDACTICE A SERIEI TWILIGHT

Rezumat: Prin intermediul acestei lucrări, ne propunem să investigăm și să identificăm noțiunile ce țin de imaginar și de realitate în opera lui Stephenie Meyer, să inventariem elementele ce țin de imaginarul mitic, de legătura ce se stabilește între vampirism și licantropie în operele enumerate. Considerăm că este necesară realizarea unei radiografii a universului din Twilight, deoarece, din cercetările noastre, acest aspect nu s-a mai studiat așa cum îl propunem noi. Astfel, vom pune accent pe ideea de vinovăție, manifestată la unele personaje, în special la Edward Cullen și la Carlisle, apoi mergând pe explicarea faptului pentru care autoarea alege chiar vârsta de 17 ani pentru protagoniștii săi, vom căuta să găsim simbolistica lui 17. Acesta ar putea fi poate un simbol, o reprezentare a ceva (nici copilărie încheiată, adolescență prelungită, dar nici maturitate, ci o fază intermediară), iar în acest sens, vom porni de la interpretarea simbolurilor numerologice, studiind și o introducere în numerologie. Apoi, plecând de la lucrările lui Stefan Borbély, Morfologia lumilor posibile: utopie, antiutopie, science-fiction și Jacques Prévot, L’utopie éducative, dorim să analizăm această serie din perspectiva utopiei, a unei serii creatoare de lumi posibile și a unei utopii ce, deși pentru critici poartă masca distopiei, ar fi, pentru noi, o utopie educativă posibilă, încadrându-se în teoria lumilor posibile promovată de Umberto Eco în Lector in fabula.

Cuvinte-cheie: vampir, vârcolac, utopie, distopie, îndoctrinare.


Nicu Diaconiuc

 „UNE FEMME DE DIPLOMATE” : LES PAYS ROUMAINS VUS PAR CHRISTINE REINHARD, EN 1806

Abstract: The wife of French consul Charles-Frédéric Reinhard, Christine, left some interesting letters in which she narrates her journey through the Romanian Principalities in the summer of 1806 and her day-to-day experience in a world she knew very few about and which sometimes provides her with shocking surprises. Raised in an elitist intellectual family, she confronts herself with different barriers in her process of adaptation to this new society, most of them being of psychological nature, like her disappointment due to setting too high expectations, her fear of being inadequate, or her acute rigidness. Fortunately, political circumstances evolve very rapidly and their need to adapt to the Moldavian society is made redundant by their forced displacement.

Key words: diplomatic mission, travel literature, orientalism, Romanian Principalities, 19th century.


Delia Gavriliu

LES VERBES DÉNOTANT UN VOLUME ÉLEVÉ À L’INTERFACE DE LA SYNTAXE ET DE LA SÉMANTIQUE

Résumé: Le présent article s’intéresse aux verbes dénotant des manières de dire en emploi métaphorique et qui, en outre, dénotent un volume élevé, pour voir dans quelle mesure ces verbes possèdent un profil communicatif. Ce dernier est illustré par deux critères syntaxiques: la possibilité d’enchâsser un contenu propositionnel et l’existence d’un objet indirect, qui témoigne de la dimension dialogique de l’acte de communication. Nous avons montré que, plutôt que de transmettre un contenu, ces verbes expriment une réaction émotionnelle dont témoigne la structure où ces verbes régissent un complément prépositionnel introduit par contre qui instancie le responsable de la réaction en question.

Mots clés: verbe communicatif, manière, volume élevé/ réduit


Costea Iuliana

SIMBOLISTICA ANIMALELOR ÎN EXPRESIILE IDIOMATICE

Rezumat: Scopul acestui articol este identificarea naturii simbolice a unor nume de animale ce compun o serie de expresii idiomatice. Pentru a atinge obiectivul menționat vom aminti într-o formă cât mai succintă definiția expresiilor idiomatice și trăsăturile acestor unități semantice nemodificate și nemodificabile, trăsături total diferite față de o structură sintactică normală a cărei sens rezultă din suma componentelor ce o alcătuiesc. Datorită faptului că majoritatea sunt alcătuite dintr-un limbaj popular, acestea au fost transmise, în special, pe cale orală de-a lungul anilor, inspirate din folclorul specific fiecărei culturi. Conținutul lor poate varia în funcție de context și de mesajul ce îl transmit. De pildă, influențele religioase au avut un rol extrem de important în extinderea expresiilor idiomatice cu nume de animale, dat fiind că un număr vast de animale dețin trăsături simbolice sacralizatoare, sensul acestora respectând în frecvente cazuri sensul simbolic, respectiv mitologic.  

Cuvinte cheie: Expresii idiomatice; simbolistica animalelor, metafore zoomorfe.  


REVIEWS

MIHAELA ZAMFIRESCU, An analysis of Tense, Aspect, Modality in English and Romanian, București, Ars Docendi, 2020, 276 p.

Normele de redactare pot fi consultate AICI.

Editura Universității din București deține dreptul de copyright pentru contribuțiile incluse in această revistă. Autorii pot distribui propriile articole în scopuri didactice și de cercetare. De asemenea, materialul poate fi utilizat în cărți sau volume pe care aceștia le editează. Pentru orice altă utilizare a materialelor incluse în revista Limbă și cultură autorii trebuie să obțină permisiunea Editurii Universității din București.

Utilizarea materialelor incluse in revista Limbă și cultură este permisă numai în scopuri necomerciale.

Profesor dr. habil. Alina Tigău

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Strada Edgar Quinet nr. 5-7, cod 010017, sector 1, București

 

Adresa revistei: cercetare@lls.unibuc.ro