MTLR – Modul Neogreacă

MASTERAT DE TRADUCTOLOGIE LATINO-ROMANICǍ
MODULUL DE NEOGREACĂ

ADMITERE 2020

  • Modulul de neogreacă funcţionează în cadrul masteratului de Traductologie latino-romanică.
  • Modulul urmăreşte, prin intermediul cursurilor de trunchi comun şi a cursurilor atelier.; studierea teoriilor şi tehnicilor de traducere, cu scopul de a le crea şi dezvolta masteranzilor deprinderea de a selecta cea mai pertinentă manieră de abordare a unui text; aprofundarea cunoştinţelor de limbă română, cu scopul de a optimiza medierea între neogreacă, pe de o parte, şi română, pe de o alta; aprofundarea cunoaşterii limbilor neogreceşti prin intermediul actului complex al traducerii;
  • Acest program de 4 semestre este deschis tuturor absolvenţilor de învăţământ superior – ciclul de licenţă, specializarea neogreacă.
  • In cadrul acestui program vor preda profesori de la catedra de neogreacă şi profesori invitaţi din Grecia.
  • Absolvenţii programului îşi vor putea continua studiile prin programul de doctorat.
  • Cursurile-atelier vor fi ţinute în limba greacă.
  • Şcolarizarea se face din doi în doi ani, alternativ cu modulul de filologie clasică.

Obiective generale
– orientarea teoretică a cursanţilor, prin cursurile de trunchi comun (6 ore saptămânal) – ● Modulul urmăreşte, prin intermediul cursurilor de trunchi comun şi a cursurilor atelier.; studierea teoriilor şi tehnicilor de traducere, cu scopul de a le crea şi dezvolta masteranzilor deprinderea de a selecta cea mai pertinentă manieră de abordare a unui text;  aprofundarea cunoştinţelor de limbă română, cu scopul de a optimiza medierea între limbile clasice, pe de o parte, şi română, pe de o alta; aprofundarea cunoaşterii limbilor clasice prin intermediul actului complex al traducerii;
– cursurile-atelier (8 ore săptămânal) cu următoarea tematică : limbaje specializate (limbaj economic, juridic administrativ, tehnico-ştiinţific), atelier de traducere a textului litarar, traductologie  (teorie şi analiză), perfecţionarea cunoştinţelor de limbă .
Prin competenţele acumulate pe parcursul studiului, absolvenţii îşi vor putea completa studiile în cadrul ciclului doctoral şi vor putea lucra ca: traducători; redactori-publicişti; profesori.
Modalitatea de admitere poate fi consultată în pliantul de prezentare a programului, AICI.