Pentru anul universitar 2021/2022, studenții Facultății pot opta pentru două tipuri de mobilități Erasmus: mobilități în cadrul parteneriatului CIVIS (7 universități disponibile) și mobilități Erasmus+.

Doritorii pot aplica pentru ambele selecții, însă pot beneficia de o singură mobilitate / ciclu de studii.

Condițiile de selecție, calendarul și destinațiile sunt disponibile, separat, pentru fiecare tip de mobilitate mai jos.

Pentru CIVIS, selecția va avea loc la nivelul Universității din București (comisie unică pentru toate facultățile); pentru eventuale informații suplimentare (în afara celor disponibile de mai jos), adresa de contact este contact@erasmus.unibuc.ro.

Pentru întrebări și nelămuriri legate de Erasmus+, adresa de contact este international@lls.unibuc.ro.

 

Rezultatele concursului ERASMUS+ studenţi (stagii de studii pentru a.a. 2021–2022)

Rezultatele selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţeşti din sesiunea 2021 în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine au fost afişate azi, vineri, 26 martie 2021Catalogul (centralizatorul final) cu rezultatele finale ale selecţiei Erasmus (în urma contestațiilor) în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi se poate consulta AICI. Eventualele contestații se pot depune prin e-mail (international@lls.unibuc.ro) până luni, 29 martie (inclusiv).

Anunţ important pentru studenţii declaraţi TITULARI:

Toţi studenţii selectaţi în calitate de TITULAR în urma concursului pentru bursele ERASMUS vor fi contactaţi prin e-mail de către reprezentanţii Biroului ERASMUS+ al Universităţii din Bucureşti, în vederea transmiterii procedurilor ulterioare procesului de selecţie (i.e. documenteinformaţii).

Selecție Centralizata pentru mobilități de studii Erasmus + CIVIS 2021-2022

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 22.02.2022 s-a decis lansarea selecției centralizate pentru 350 de mobilități de studii Erasmus + CIVIS 2021-2022, efectuată de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus + CIVIS (formată din Prorector Conf. dr. Sorin Costreie, Alina Cristovici și Raluca Amza). 

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata anului academic 2021-2022 (grant 520 euro/lună). Precizăm că finanțarea Erasmus se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă. În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă este o condiție obligatorie
de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.

Mobilitățile de studii Erasmus + CIVIS se pot efectua în cadrul celor 7 universități partenere CIVIS, conform locurilor alocate de acestea pentru Universitatea din București:
– Aix-Marseille Université,
– Sapienza Universita di Roma,
– National Kapodistrian University of Athens,
– Eberhard Karls Universitaet Tuebingen (maxim 32 locuri + criterii specifice pe domenii de studii),
– Université Libre de Bruxelles (maxim 46 locuri + criterii specifice pe domenii de studii),
– Universidad Autónoma de Madrid (maxim 23 locuri + criterii specifice pe domenii de studii).
– Stockholm University (maxim 61 locuri + criterii specifice pe domenii de studii) – mobilități posibile numai în semestrul al doilea al anului academic 2021-2022.

Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul Universității din București (disponibile în afișul de selecție AICI) cât criteriile universităților partenere CIVIS (disponibile AICI).

Candidații pot trimite aplicația online până pe data de 19 martie 2021 (ora 13:00 – ora României), aplicație disponibilă AICI

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 29 martie 2021.

Detalii privind această selecție ERASMUS + CIVIS sunt disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus/selectie/.

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile la https://civis.eu/en și la https://unibuc.ro/despre-ub/civis/.

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro

Anunțul integral poate fi consultat AICI.

Stagii de studiu Erasmus 2021/2022 - Anunț general

Programare interviuri selecție

Programarea (disponibilă AICI) și linkul de acces au fost trimise pe adresele de e-mail instituționale ale celor înscriși.

PRESELECŢIE  ŞI  SELECŢIE  ERASMUS  PENTRU
MOBILITĂŢI  STUDENŢI (STAGII DE STUDII)  pentru a.a. 2021–2022

Universitatea din Bucureşti a decis în Şedinţa de Coordonare din data de 22 februarie 2021 lansarea selecţiei Erasmus pentru mobilităţi studenţi (stagii de studii) pentru anul academic 2021–2022.

Preselecţia ERASMUS pentru anul academic 2021–2022 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc în perioada 25 februarie – 10 martie 2021:

  • înscrierea online AICI (este necesară autentificarea prin adresa instituțională)
  • 10 martie 2021, la ora 23:59:59, este ultima zi de înscriere online la concurs;
  • documentele necesare vor fi încărcate în Microsoft Forms.

Selecţia ERASMUS pentru anul academic 2021–2022 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc, orientativ, în perioada 15 – 19 martie 2021:

  • selecţia = evaluarea dosarelor + evaluarea competenţelor lingvistice de limbă străină + interviul;
  • datele şi orele exacte pentru selecţie vor fi stabilite de Comisia UNICĂ de selecţie pe facultate;
  • lista cu acorduri ERASMUS active şi numărul disponibil de burse ERASMUS se afişează pe site-ul facultăţii, http://lls.unibuc.ro/.

Puteți consulta „Afișul general privind lansarea selecției ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studii) pentru anul academic 2021–2022” AICI (<– LINK)

Pentru CV-ul Europass – descărcați modelul actual de pe site-ul de specialitate
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine îi revine un număr de 93 de titulari (locuri finanțate cu grant Erasmus pentru 5 luni / bursier) și 4 titulari în cadrul parteneriatului în regim “double degree” dintre Universitatea din București și Universitatea Ca’ Foscari pentru masteratul Lingvistica Limbii Engleze. Selecția pentru locurile din parteneriatul în regim “double degree” dintre Universitatea din București și Universitatea Ca’ Foscari pentru masteratul Lingvistica Limbii Engleze va avea loc în luna octombrie.

Numărul de rezerve va fi stabilit de facultate, în funcție de punctajul final obținut în urma selecției.

Puteți consulta „Lista de mobilități ERASMUS cu destinațiile și locurile finanțate valabile în anul academic 2021–2022”  AICI [pdf] / AICI [xls] (<– LINK)

Vă rugăm insistent să parcurgeți întregul afiș general, pentru a vă informa cu privire la condițiile și criteriile generale de selecție, actele necesare pentru dosarul de concurs și alte precizări importante!

Pentru întrebări și nelămuriri, consultați responsabilul ERASMUS al Departamentului de care aparțineți (lista este disponibilă AICI) sau scrieți la adresa de e-mail international@lls.unibuc.ro!