IMPORTANT!
Universitatea din București a decis suspendarea activității didactice „faţă în faţă” începând de astăzi, 11 martie 2020, ora 14:00, până la data de 31 martie 2020 (inclusiv) ridicarea stării de urgență la nivel național finalul anului universitar. Mai multe informații despre funcționarea diverselor servicii UB: https://unibuc.ro/suspendare-cursuri-11-martie-31-martie-2020/.
Activitățile didactice vor fi susținute prin soluții online, urmând ca acestea să fie stabilite și comunicate studenților și cadrelor didactice în zilele următoare.
Activitatea secretariatului FLLS
Conform deciziilor conducerii UB, activitatea cu studenții a secretariatului va fi restrânsă la o oră pe zi, în intervalul 12:00-13:00, de luni până joi, Secretariatul facultății a revenit la programul normal (vezi AICI), exclusiv pentru situații urgente sau programate (eliberare adeverințe, acte din dosare etc.). Orice alte probleme vor fi rezolvate prin email, inclusiv transmiterea chitanțelor (vezi mai jos).
Plata taxelor
Se recomandă plata taxei de școlarizare online sau prin transfer bancar (detalii aici: http://lls.unibuc.ro/taxe/). Aducerea dovezilor de plată va fi amânată până la reluarea cursurilor, cu condiția transmiterii prin email a unei fotografii clare a dovezii de plată, după cum urmează:

  • emailurile se vor trimite direct către secretarul de an responsabil de programul respectiv de studii (lista aici: http://lls.unibuc.ro/secretariatadministratie/);
  • emailurile vor conține, obligatoriu:
    • nume și prenume;
    • anul de studiu;
    • programul de studiu complet (inclusiv limbile studiate);
    • o fotografie / scanare clară a dovezii de plată (chitanță casierie, chitanță automat BCR, extras de tranzacție, ordin de plată etc.) sau un forward al emailul de confirmare din platforma online a universității.