Stagii de studiu Erasmus pentru a.a. 2020-2021 - Anunț general

Lansarea Selecției Centralizate pentru Mobilități de Studii Erasmus

(semestrul al doilea 2020-2021)

Universitatea din București a decis lansarea selecției ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studii) pentru anul academic 2020–2021 (semestrul al doilea).

Selecția pentru mobilități de studiu Erasmus 2020-2021 are loc la nivel central (nu în fiecare facultate), pe baza acordurilor bilaterale încheiate cu universitățile partenere Erasmus, în conformitate cu nivelul de studii, numărul de locuri și domeniile de studii prevăzute în acordurile respective, disponibile  în tabelele de mai jos (separate pentru fiecare facultate).

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (în perioada ianuarie – iulie 2021), cu precizarea că finanțarea Erasmus se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice (deplasărilor) în țara gazdă.

Criteriile de eligibilitate și selecție pentru mobilități de studii Erasmus sunt:

  • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);
  • să fie cel puțin absolvent al primul an de studii de licență în momentul selecției,
  • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2). În cazul auto-evaluării și în situația în care este selectat, beneficiarul trebuie să facă dovada unui test de limbă promovat cu nivel minim B2, până la momentul plecării în stagiu.
    • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea stagiului (într-o limbă străină), care să conțină inclusiv descrierea programului/planului de studii în instituția gazdă;
    • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină).
    • să prezinte cel puțin o recomandare pentru efectuarea mobilității din partea unui cadru didactic universitar.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție până la data de 25 noiembrie 2020 (ora 12:00), completând aplicația disponibilă pe pagina de internet a Biroului ERASMUS+ al UB la https://forms.gle/kRk2WAe5Vz69NNe4A.

Puteți consulta „Afișul general privind lansarea selecției ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studii) pentru anul academic 2020–2021” AICI (<– LINK)

Pentru CV-ul Europass – descărcați modelul actual de pe site-ul de specialitate
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

Puteți consulta „Lista de mobilități ERASMUS cu destinațiile și locurile finanțate valabile în anul academic 2020–2021”  AICI [pdf] / AICI [xls] (<– LINK)

Vă rugăm insistent să parcurgeți întregul afiș general, pentru a vă informa cu privire la condițiile și criteriile generale de selecție, actele necesare pentru dosarul de concurs și alte precizări importante!

Pentru întrebări și nelămuriri, puteți contacta Biroul Erasmus+ al Universității din București la adresa de e-mail contact@erasmus.unibuc.ro