ATENȚIE! Separat de mobilitățile de mai jos, Eberhard Karls Universitaet Tübingen pune la dispoziția studenților din universitățile partenere CIVIS burse de studii finanțate prin Programul Baden-Württemberg scholarship for CIVIS Partners al Baden-Württemberg Foundation. În calitate de partener al Alianței CIVIS, Universitatea din București are alocate două burse Baden-Württemberg, pe durata semestrului al doilea din anul academic 2020-2021 (în perioada martie – iulie 2021). Mai multe informații AICI.

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 26.10.2020, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUSpentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS, cu finanțare din fondul de mobilități ERASMUS (proiect nr. 2019-RO01-KA103-061898). 

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (grant 520 euro/lună).

Criterii de eligibilitate și selecție ale UB:

  • să fie student/masterand/doctorand al Universității din București (la cursuri zi);
  • să fie cel puțin absolvent al primului an de studii de nivel licență,
  • să facă dovada cunoașterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2);
  • să prezinte o scrisoare de intenție/motivație pentru efectuarea mobilității (într-o limbă străină);
  • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină);
  • să prezinte o recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă.

Mobilitățile se pot efectua în cadrul următoarelor 4 universități CIVIS:

Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS (conform informațiilor din tabelele atașate), cât și criteriile academice indicate de acestea. De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele Eberhard Karls Universitaet Tuebingen și Stockholm University, este numărul maxim de mobilități posibile pentru UB pentru respectivele domenii/niveluri de studii.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 12 noiembrie 2020 (ora 14:00), completând aplicația disponibilă la adresa https://forms.gle/CUSrhEgbahsw9JQ68

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 16 noiembrie 2020.  au fost afișate pe pagina Biroului Erasmus+, AICI

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile la https://civis.eu/en și la https://unibuc.ro/despre-ub/civis/.

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro
Anunțul integral poate fi consultat AICI.