Etapa a treia

Comisia de cazare a FLLS și-a încheiat activitatea. Informații despre etapa a treia (re-redistribuiri) pot fi găsite AICI.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine NU este implicată în etapa a treia și nu poate oferi informații suplimentare.

Cazări - etapa 2 (redistribuiri)
 • 30.09 – 2.10 (ora 10:00) – completarea formularului pentru redistribuiri:
  • toți studenții care doresc să participe la redistribuiri vor trebui să completeze formularul de AICI, indiferent dacă au depus sau nu cerere înainte.
 • 2.10 (ora 22:00) – afișarea listei (nominale) a studenților care au depus cereri
  • Lista poate fi consultată AICI. Lista va fi parcursă în ordinea punctajului, indiferent de an și specializare.
  • Punctajul se formează după cum urmează:
   • Anul 1 și M1 – înmulțirea mediei de admitere cu 60;
   • Anul 2 – înmulțirea punctajului pe anul precedent (punctajul de reclasificare) cu un factor de corecție de 0,967742 pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), întrucât anul I are 62 de credite (în loc de 60) după introducerea Educației Fizice ca disciplină obligatorie;
   • Anul 3 și M2 – punctajul rămâne cel calculat pentru reclasificare;
   • Punctajul social, în cazul veniturilor mici, este acordat pentru venituri de cel mult 1750 RON/membru de familie (conform Procedurii de cazare a UB), în funcție de gravitatea cazului;
  • Cazurile prioritare conform metodologiei (BSR/orfani/plasament etc.) și sociale (cu punctaj acordat pentru situația socială) vor fi clasate în ordinea punctajului, având locul garantat în cazul în care numărul de locuri va fi mai mic decât poziția în ierarhie;
  • Sunt disponibile 44 de locuri pentru cele 42 de persoane înscrise. Nu se mai repartizează temporar în căminul Grozăvești B în această etapă.
  • Eventualele sesizări la adresa listei pot fi transmise până la 3.10, ora 12:00, prin email – cazari@asls.ro
  • Ierarhia poate fi consultată AICI;
 • 3.10, ora 18 – redistribuirea locurilor în ședință publică, în mediul online
  • Link-ul pentru participarea la ședință va fi distribuit prin email persoanelor care au completat formularul pentru redistribuiri în jurul orei 16:00; Toate persoanele sunt rugate să participe de la început (ora 18:00), urmând să fie strigată lista, în ordine. Platforma folosită va fi Zoom.
  • ATENȚIE! Prezența este obligatorie pentru toate persoanele de pe listă!
 • până la data de 5.10 (program 8:00-16:00) – cazarea efectivă la administrația căminelor. Locurile neocupate până la data limită vor fi redistribuite!
Cazări - etapa 1 (distribuiri)

Listele beneficiarilor locurilor la cămin în anul 2020/2021, etapa 1 (distribuiri): AICI. Locul repartizat a fost transmis prin email (atât cel instituțional cât și cel personal indicat în formular – vă rugăm să verificați și secțiunea promotions). Persoanele care nu au bifat acordul pentru afișarea situației în liste se găsesc în liste codificat. Răspunsul comisiei este de forma:
DA – a fost alocat un loc de cazare
Continuitate – a fost acordat același loc ca și în anul universitar precedent
Continuitate (cămin) – a fost acordat un loc în același cămin ca și în anul universitar precedent
DA (temporar) – repartizarea este valabilă doar pentru luna octombrie, urmând ca ulterior Direcția Cămine Cantine să ofere o altă repartizare (numai dacă vor exista locuri disponibile) în etapa a treia a procesului de cazare – urmăriți în acest sens materialele publicate de Direcția Cămine Cantine, inclusiv pentru depunerea cererii).

În atenția candidaților care au primit loc la cămin: În acest an NU mai este necesară prezentarea unei cereri cu ștampila facultății la administrația căminului. Vor fi transmise liste cu datele beneficiarilor. Confirmarea locului se face prin prezentarea la cazare în intervalul stabilit (29 și 30 septembrie pentru toate căminele în afară de Stoian Militaru scara 2). La cazare vă rugăm să aveți în vedere anunțul publicat de Direcția Cămine Cantine AICI.

Actualizări privind repartizarea și configurația căminelor:
Căminul Grozăvești B va intra în renovare începând cu luna noiembrie, toți studenții repartizați în acest cămin vor fi cazați doar pentru luna octombrie (vezi mai sus). Aceste locuri au fost alocate exclusiv la finalul listelor.
Căminele Pallady I și Poligrafie au acum camere de două locuri. Camerele de tip A din Stoian Militaru sunt acum de 3 locuri.
Nu au fost repartizate către FLLS locuri în următoarele cămine: Gaudeamus, Leu C, Grozăvești C, Kogălniceanu, Măgurele.
În celelalte cămine unele camere au fost schimbate (pentru gruparea facultăților pe paliere), așadar nu toate continuitățile au putut fi respectate (caz în care a fost acordată continuitatea în același cămin).

ATENŢIE! Vă rugăm citiți cu atenție următoarele mențiuni primite de la comisia de cazare:

 1. Punctajele contestate anterior au fost verificate și actualizate în listele de mai sus. Nu se mai admit contestări ale punctajelor pentru anii în curs, perioada de timp fiind încheiată pentru etapa respectivă.
 2. Având în vedere lucrările desfășurate în căminul Stoian Militaru, cazarea în scara 2 (ap. 39, 55 și 56) se va face în data de 5 octombrie! Pentru toate celelalte cămine cazarea se va face în intervalul 29-30 septembrie. Orice loc neocupat (cu excepția celor din Stoian Militaru, scara 2) la finalul zilei de 30 septembrie va fi considerat refuzat.
 3. Continuitățile și preferințele de cazare au fost aprobate, în limita locurilor disponibile, având în vedere toți factorii indicați de procedurile în vigoare (ex. cazarea grupată a studenților care au activități față-în-față, cazarea cazurilor prioritare etc.)
 4. Reamintim faptul că punctajele pentru criteriul academic sunt acordate pentru mediile din vară, fără a include rezultatele restanțelor, măririlor și materiilor facultative (modulul psihopedagogic şi sportul în anul 2). Restanțele și măririle vor fi luate în calcul în etapa redistribuirilor.
 5. Cazul social (și punctajul acordat, în consecință), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri cel mult egale cu venitul minim net/membru de familie (1750 RON).
 6. Contestații cu privire la listele de mai sus pot fi depuse în cursul zilei de 28.09.2020, la sediul FLLS din str. Edgar Quinet, sala 318 (et. 3), program 12:00 – 14:00 sau prin email (cazari@asls.ro, până la ora 14:00). ATENȚIE! Contestațiile reprezintă semnalarea unor nereguli sau incorectitudini în procesul de cazare, care trebuie menționate clar în textul emailului! Contestațiile care nu vizează un aspect anume (de tipul “nu am primit cămin unde mi-am dorit, doresc altceva”) nu vor fi luate în considerare.
Calendarul cazărilor 2020

Etapa 1:

 • 17.06 – 10.07 – depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2) – informații mai sus;
 • 24.07 – 02.08 – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I și M1):
 • 16.09 – 21.09 (ora 14:00) – completarea formularelor pentru toate persoanele care doresc să primească un loc la cămin, în contextul situației educaționale curente (detalii AICI), indiferent dacă au completat formularele și în perioadele anterioare;
 • 24.09 – întocmirea și afișarea listelor nominale cu studenții care au depus cerere de cazare:
  • Listele cu cererile depuse pentru cazarea în anul universitar 2020-2021 (semestrul 1, cu prelungire în semestrul 2 dacă scenariul educațional rămâne neschimbat) pot fi consultate AICI (actualizate în urma sesizărilor)
  • ATENȚIE! Mențiuni importante privind criteriul de cazare:
   • La criteriul Cursuri se încadrează numai persoanele care urmează programe de studii care vor desfășura activități de PREDARE față în față. Posibilitatea ca unele examene să se desfășoare la facultate nu intră la acest criteriu;
   • La criteriul Medical se încadrează persoanele cu afecțiuni menționate în Procedura de cazare a UB, celelalte afecțiuni prevăzute de Metodologia UB au fost încadrate la criteriul Prioritar;
   • La criteriul Prioritar se încadrează persoanele care vor fi cazate (indiferent de medie), conform Metodologiei UB și Procedurii FLLS (orfani, studenți proveniți din plasament, BSR, doctoranzi etc.). Locul distribuit va fi corespunzător punctajului / mediei;
   • La criteriul Medie se încadrează toți ceilalți solicitanți, indiferent de motivație;
   • Pentru solicitanții care se încadrează la mai multe criterii a fost indicat criteriul superior, însă vor fi luate în calcul toate informațiile furnizate în formularul de cazare.
  • Vă reamintim următoarele:
   • Punctajele academice nu includ rezultatele materiilor facultative (modulul psihopedagogic, sportul pentru anul 2 etc.);
   • În cazul anului 2 – pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), punctajele academice au fost corectate cu un factor de 0,967742, întrucât anul I are 62 de credite (în loc de 60) după introducerea Educației Fizice ca disciplină obligatorie. Astfel, persoanele cu 620 de puncte vor avea 600 de puncte, persoanele cu 550 de puncte vor avea 532 de puncte etc.;
   • Punctajul social, în cazul veniturilor mici, a fost acordat pentru venituri de cel mult 1750 RON/membru de familie (conform Procedurii de cazare a UB), în funcție de gravitatea cazului;
   • Persoanele care nu și-au dat acordul pentru afișarea pe site apar codificat în liste (codul fiind comunicat prin email).
 • până la 25.09 (ora 10:00) – depunerea de sesizări cu privire la listele afișate mai sus – prin email la cazari@asls.ro;
 • 28.09 – afișarea listei cu beneficiarii locurilor de cazare (toți anii) pe site-ul Facultății – vezi mai sus;
  • Locul ocupat de fiecare student NU va fi afișat pe site, din rațiuni de siguranță, ci va fi comunicat doar studentului, prin email.
 • 28.09 (până la ora 14:00) – depunerea contestațiilor – prin email la cazari@asls.ro;
 • 28.09 (ora 16:00)– afișarea listelor finale și transmiterea acestora către Comisia Centrală de cazare (care le va transmite administratorilor de cămin);
 • 29-30.09 – cazarea efectivă în cămine – program 08:00-16:00
  • NU mai este necesară ridicarea cererilor de la comisia de cazare a FLLS, întrucât situația locurilor ocupate va fi comunicată administratorilor de cămin);
  • La cazarea în cămin vă rugăm să aveți în vedere următorul anunț de la Direcția Cămine-Cantine: AICI
  • Pentru căminul Stoian Militaru, scara 2 – ap. 39, 55 și 56 – cazarea se va face în data de 5 octombrie (program 08:00-16:00)!

 

Etapa 2 (redistribuiri) – se va organiza numai dacă vor exista locuri disponibile

 • 30.09 – 02.10 – completarea formularului de redistribuiri
 • 03.10 (ora 18:00, online) – ședința online de redistribuiri (în cazul în care vor rămâne locuri neocupate după prima etapă)
  • Link-ul pentru participarea la ședință va fi distribuit prin email persoanelor care au completat formularul pentru redistribuiri;
  • ATENȚIE! Prezența este obligatorie pentru toate persoanele de pe listă!;
 • 04.10 – 05.10 (program 08:00-16:00) – cazarea efectivă în cămine.

 

 •  

Etapa 3 (redistribuiri pe universitate) – această etapă se desfășoară la nivelul Universității, comisia de cazare a FLLS NU mai este implicată și NU poate oferi informații suplimentare.

 • 07.10 – 08.10 – depunerea online a cererilor către Comisia Centrală de Cazare;
 • 09.10 – repartizarea locurilor;
 • 12.10 – 14.10 – cazarea efectivă în cămine.

 

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

Informații importante privind cazarea în anul universitar 2020-2021

Universitatea din București a realizat o procedură de cazare în condițiile scenariilor educaționale aprobate în Senatul Universității. Această procedură poate fi consultată AICI. Suplimentar, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are o anexă proprie, în conformitate cu procedura UB. Această anexă poate fi consultată AICI.

În contextul actual (mai multe informații despre desfășurarea cursurilor AICI), au apărut următoarele modificări:

 1. Persoanele care au completat deja formularul de cazare sunt rugate să îl recompleteze în perioada 16-21 septembrie (formularul se închide pe 21 septembrie, la ora 14:00 – linkurile sunt disponibile mai jos), în măsura în care doresc, în continuare, un loc.
 2. Au fost stabilite condiții suplimentare pentru acordarea unui loc la cămin, prevăzute în Procedura UB și în Anexa la Procedura de cazare a FLLS de mai sus.
 3. Persoanele care NU au completat deja formularul de cazare îl vor putea completa tot în perioada 16-21 septembrie (formularul se închide pe 21 septembrie, la ora 14:00 – linkurile sunt disponibile mai jos).
 4. Prevederile din Procedura de cazare UB se vor aplica tuturor studenților care solicită un loc de cazare.
 5. Persoanele aflate încă în concurs de admitere la data de 21 septembrie (master, doctorat), sunt rugate să completeze formularul chiar dacă nu au confirmat locul obținut la admitere. În caz contrar, vor putea primi loc de cazare doar în perioada redistribuirilor (dacă vor exista locuri disponibile).

 

Vă rugăm să parcurgeți documentele prezentate mai sus înainte să completați (sau recompletați) formularele de cazare, pentru a afla toate informațiile actuale privind repartizarea locurilor la cămin.

Formularele de cazare se găsesc mai jos:

 1. Anii în curs (viitorii ani II, III și M2) – vă reamintim că acest formular poate fi completat doar dacă sunteți conectați la adresa instituțională: AICI
 2. Viitorii ani I (licență/master) și doctoranzii (toți anii): AICI

ATENȚIE! Orice acte doveditoare se trimit în aceeași perioadă cu completarea formularului!

 

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro.

Depunerea dosarelor pentru anii I licență/master (admitere 2020) și doctorat (toți anii)

În atenția candidaților admiși în anul I licență/masterat/doctorat și doctoranzilor de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine care doresc obținerea unui loc în cămin, formularul electronic poate fi completat AICI, până la data de 02 august 2020 (inclusiv).

Pentru admiterile din toamnă se va putea completa formularul într-o perioadă de la începutul lui septembrie, anunțată la momentul respectiv.

ATENȚIE! Distribuirea locurilor și publicarea listelor cererilor admise vor avea loc în a doua parte a lunii septembrie, conform unui calendar care va fi anunțat.

 

Conform art. 8, din Procedura de cazare a FLLS, studenții declarați admiși în anul I pot completa formularul electronic în termenul anunțat la afișarea rezultatelor la concursul de admitere din ambele sesiuni, în următoarele condiții:

 1. studenții români sau cetățeni UE admiși pe locuri subvenționate de la buget;
 2. studenții români sau cetățeni UE admiși la ciclul de licență pe locuri cu taxă*, cu media de admitere peste 8,00;
 3. studenții români sau cetățeni UE admiși la master sau doctorat pe locuri cu taxă*;
 4. studenții români sau cetățeni UE cu caz social sau medical, indiferent de medie sau forma de finanțare.

* Studenții care nu beneficiază de subvenție conform reglementărilor legale (studenții cu taxă, studenții cetățeni ai statelor non‐UE etc.) vor plăti regia de cămin integrală (aproximativ dublul regiei de cămin plătite de studenții cu subvenție).

Studenții admiși în anul I licență care nu se încadrează în prevederile art. 8 (adică cei de la taxă cu medii mai mici de 8 și fără caz social/medical) pot primi locuri doar în etapa a doua, la redistribuiri.

Orice situație specială (caz social, medical etc.) se dovedește cu actele de mai jos, trimise prin email la adresa cazari@asls.ro, separat de completarea formularului de cazare. Ambii pași sunt obligatorii pentru situația specială. Transmiterea documentelor fără completarea formularului electronic nu va fi luată în considerare. Completarea formularului fără transmiterea documentelor va invalida situația specială.

Următoarele acte vor fi transmise prin email (scanate sau fotografiate astfel încât documentul să poată fi citit integral), până la  data de 02 august 2020. În cazul în care dosarul necesită completări, acestea vor fi solicitate de comisia de cazare prin email. 

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor prioritare sunt (după caz):

 1. Adeverință medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecțiune cronică sau handicap fizic/locomotor;
 2. Certificatul/certificatele de deces ale părinților;
 3. Hotărâre judecătorească / adeverință care să ateste că studentul provine dintr-un centru de plasament sau din plasament familial;
 4. Certificat/e de naștere ale copiilor în întreținerea studentului necăsătorit.
 
Cazurile sociale care nu sunt incluse în categoria celor prioritare conform metodologiei UB și/sau procedurii FLLS (ex. venituri mici sau zero) vor fi evaluate doar în etapa redistribuirilor, unde vor fi solicitate și următoarele documente:
 1. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorț (dacă este cazul);
 2. Adeverință de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinții nu obțin venituri (dacă este cazul);
 3. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare – adeverință de la medicul specialist (dacă este cazul);
 4. (obligatoriu) Adeverințe cu salariile nete ale părinților sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înaintea perioadei de depunere a cererii, adeverințe de șomaj, handicap sau lipsă a veniturilor, dacă este cazul;
 5. Fotocopii după certificatele de naștere și după adeverințele de elev/student (dacă este cazul) ale fraților/surorilor minori sau majori, dacă sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior.
 

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2):

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2) se face prin formular electronic în intervalul 17 iunie10 iulie 2020. Formularul poate fi găsit AICI. ATENȚIE! Formularul se completează în platforma Office 365 și este necesară folosirea contului instituțional (mai multe informații despre conturile instituționale de email AICI).

Orice situație specială (caz social, medical, activitate extracurriculară etc.) se dovedește cu actele de mai jos, încărcate prin formularul de cazare. Completarea formularului fără încărcarea documentelor indicate va invalida situația specială.

Vă rugăm verificați lista de acte necesare: 

Actele necesare la ridicarea cererii pentru toți studenții, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 1. Fotocopie după cartea de identitate;
 2. Două fotografii recente tip buletin/pașaport.

 

Următoarele acte vor fi încărcate în formularul de cazare pentru obținerea de puncte suplimentare, conform procedurii de cazare. În cazul în care dosarul necesită completări, acestea vor fi solicitate de comisia de cazare prin email. 

Actele doveditoare pentru activități extracurriculare (dacă este cazul):

I. Merite excepționale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

II. Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

III. Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

1. Adeverință medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecțiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoțită de avizul medicului de la Cabinetul medical studențesc;
2. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorț;
3. Adeverință de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinții nu obțin venituri;
4. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinților;
5. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverință de la medicul specialist);
6. (obligatoriu) Adeverințe cu salariile nete ale părinților sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înaintea perioadei de depunere a cererii, adeverințe de șomaj, handicap sau lipsă a veniturilor, dacă este cazul;
7. fotocopii după certificatele de naștere și după adeverințele de elev/student (dacă este cazul) ale fraților/surorilor minori sau majori, dacă sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior .

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

DOCUMENTAȚII

 • Metodologia UB poate fi consultată AICI. Procedura de cazare adaptată scenariilor educaționale din anul 2020/2021 poate fi consultată AICI.
 • Procedura de cazare a FLLS poate fi consultată AICI. Anexa adaptată scenariilor educaționale din anul 2020/2021 poate fi consultată AICI.
 • Descrierea căminelor FLLS poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro