CALENDAR
 • până la 17 mai, depunerea cererilor (informații mai jos);
 • 24 mai – afișarea listei cererilor depuse:
  • Lista poate fi consultată AICI.
  • Eventualele sesizări la adresa listei vor fi trimise la tabere@lls.unibuc.ro până la data de 3 iunie;
  • Având în vedere numărul redus de cereri depuse, toți studenții din listă vor fi beneficiari ai locurilor în tabără, în ordinea mediei, dacă respectă criteriile de eligibilitate (informații mai jos);
 • 7 iunie – afișarea ierarhiei beneficiarilor:
  • Lista poate fi consultată AICI;
  • Pentru departajare au fost folosite următoarele criterii:
   • Anul superior;
   • Media anului anterior sau media de admitere;
  • Eventualele sesizări la adresa listei vor fi trimise la tabere@lls.unibuc.ro până la data de 10 iunie (inclusiv);
 • 14 iunie – afișarea listei finale:
  • Lista finală poate fi consultată AICI;
  • Modificările în urma contestațiilor au fost marcate cu verde;
 • 21 iunie – afișarea listei locurilor (în serii și destinații) alocat FLLS
  • locurile alocate FLLS pot fi consultate AICI;
 • 25 iunie, ora 19:00, amf. Hasdeu (Edgar Quinet, et.2)întâlnirea cu beneficiarii. ATENȚIE! Prezența este obligatorie! Beneficiarii care nu vor putea fi prezenți sunt rugați fie să trimită un reprezentant cu copia actului de identitate fie să RĂSPUNDĂ LA TELEFON (numărul trecut în cerere). Persoanele care nu vor fi prezente, nu vor avea reprezentanți și nu vor răspunde la telefon în intervalul ședinței de repartizare VOR PIERDE LOCUL.
ÎNSCRIERI

Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – Direcția Activități pentru Studenți și Tabere, organizează, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei” în perioada vacanței de vară, taberele studențești care se desfășoară la mare, la munte şi în Delta Dunării.

Pentru a beneficia de un loc în tabără, poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist (a promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților de anul I), în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile din Legea Tinerilor. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

În 2019, taberele studențești se vor desfășura în perioada 15.07.2019 – 29.08.2019. Această perioadă este împărțită în zece serii de tabără cu durata de cinci zile fiecare. Criteriile de selecție a studenților beneficiari ai taberelor studențești, precum și alte informații despre program pot fi consultate în Metodologia privind organizarea taberelor studențești 2019. Mai multe informații AICI.

Completarea și depunerea cererilor se face:

 • la Secretariatul FLLS, în timpul programului de lucru cu studenții, până la data de 16.05.2019 (inclusiv);
 • prin email (cererea semnată şi scanată) – tabere@lls.unibuc.ro până vineri, 17.05.2019, ora 23:59;*

Studenții care au avut activități extracurriculare (conform metodologiei, secțiunea I), trebuie să aducă actele doveditoare împreună cu cererea. Studenții care se încadrează la criteriul social vor aduce acte care să justifice fiecare caz în parte (pentru detalii, consultați metodologia – secțiunea I, cap. II, art. 4-5).

Cererea poate fi descărcată AICI. ATENȚIE! La cerere (indiferent cum este trimisă) se atașează și o copie a actului de identitate!

ATENȚIE – Acest anunț va fi actualizat periodic, vă rugăm să verificați site-ul pe tot parcursul procesului.

*Dacă cererea nu este depusă fizic, originalul va fi adus la întâlnirea cu beneficiarii!

Metodologia poate fi descărcată AICI. Studenții FLLS dispun de 59 de locuri, conform repartizării la nivel de UB. Studenții FLLS dispun de 67 de locuri, conform repartizării la nivel de UB, după suplimentarea locurilor.