APEL LA CONTRIBUŢII

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR, MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR
DIN FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI,

11 MAI 2019

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București lansează invitația la sesiunea anuală de comunicări științifice rezervată studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Sunt așteptate lucrări pe teme de literatură, lingvistică, studii culturale, traductologie din toate spațiile culturale studiate în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
Prezentarea orală a lucrărilor va fi făcută în română şi va putea fi însoțită de prezentare PPT. În vederea publicării, textul va putea fi redactat într-una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă.
Calendarul manifestării:

 • 21 aprilie 2019 – înscrierea prin formular (AICI);
 • 3 mai 2019 – confirmarea acceptării;
 • 1 septembrie 2019 – trimiterea lucrării in extenso.

Nu va fi percepută o taxă de participare. Participarea la această manifestare va fi recunoscută printr-o adeverință de practică profesională intramurală într-un cuantum de 15 ore.
Lucrările selectate în urma analizei comitetului științific vor fi publicate într-un volum de Acta la Editura Universității din București.
Adresă de contact: scss@lls.unibuc.ro
Comitetul de organizare:

 • conf.dr. Roxana Utale
 • lect.dr. Simona Georgescu
 • lect.dr. Sabina Popârlan
 • lect.dr. Adriana Dănăilă
 • lect.dr. Teodora Boboc
 • lect.dr. Alexandra Ilina
 • asist.dr. Alis Zaharia

Comitetul ştiinţific:

 • prof.dr. Oana Sălișteanu
 • prof.dr. Luminiţa Munteanu
 • prof.dr. Mihaela Zaharia
 • prof.dr. Lidia Cotea
 • conf.dr. Gabriela Brozbă
 • lect.dr. Valentin Surdulescu
 • lect. dr. Dusica Ristin
 • lect.dr. Valentin Săndulescu