Înscrieri și acte necesare

ÎNSCRIERI:

20, 22 ianuarie, program 9:30 – 12:30;

21 ianuarie, program 12:30 – 15:30. 

ATENȚIE! Începând cu sesiunea iunie 2018, lucrările de licență și disertație se depun, în format fizic și electronic, la înscriere, conform art. 13 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență și master în Universitatea din București. Departamentele vor recepționa lucrările în format fizic și electronic și vor viza cererea de înscriere în acest sens, ÎNAINTEA înscrierii la secretariat. Cererile de înscriere și fișele de lichidare de mai jos pot fi imprimate față-verso.

 • LICENȚĂ – Acte necesare pentru înscrierea la licență – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere:
   • Limbă și Literatură – AICI;
   • Limbi Moderne Aplicate – AICI;
   • Studii Culturale – AICI;
   • Traducere și Interpretare – AICI;
  • Cerere de echivalare – pentru echivalarea probelor susținute anterior – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Toate documentele de mai sus se completează indiferent dacă absolventul susține sau nu lucrarea de licență! Candidații care nu doresc să susțină lucrarea vor menționa acest lucru în locul semnăturii profesorului coordonator, pe cererea de înscriere.

 • DISERTAȚIE – Acte necesare pentru înscrierea la disertație – AICI;
  • Fișă de lichidare – AICI;
  • Cerere de înscriere – AICI;
  • Formularul privind colectarea datelor de contact (se depune imprimat și semnat conform instrucțiunilor de pe site) – AICI;

Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social (în clădirea Facultății de Drept) și serviciul contabil (clădirea Rectoratului UB – Șos. Panduri nr. 90).

Documente necesare depunerii lucrării de licență / disertație (la departamente – detalii AICI):
 • LICENȚĂ:
  • lucrarea de licență (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunere – AICI;
 • MASTER:
  • lucrarea de disertație (imprimată + trimisă în format electronic prin email);
  • declarație de originalitate – AICI (se atașează lucrării scrise);
  • declarație depunereAICI;

 

ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară.

Planificarea probelor

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ (FILOLOGIE) + STUDII CULTURALE

LIMBA ȘI LITERATURA A / Studii Culturale – 27 IANUARIE

 • Franceză – Sala 218  – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Spaniolă – Catedră – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Neogreacă – Sala 326 – ora 10.00, Edgar Quinet
 • Arabă + Japoneză – Sala 5 – ora 09.00, Pitar Moș
 • Engleză + Studii Americane – Sala 1 – ora 09.00, Pitar Moș
 • Germană + Neerlandeză – Sala 2 – ora 09.00, Pitar Moș

LIMBA ȘI LITERATURA B – 29 IANUARIE

 • Franceză – Sala 218  – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Italiană – Catedră – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Spaniolă – Catedră – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Portugheză – Catedră – ora 09.00, Edgar Quinet
 • Coreeană – Cabinet – ora 09.00, Pitar Moș
 • Engleză – Sala 1 – ora 09.00, Pitar Moș
 • Germană – Sala 2 – ora 09.00, Pitar Moș
 • Hindi – Cabinet – ora 09.00, Pitar Moș
 • Rusă – Cabinet – ora 09.00, Pitar Moș
 • Română – Sala 211 – ora 09.00, Edgar Quinet

SUSȚINEREA LUCRĂRII – 31 IANUARIE

LIMBI MODERNE APLICATE

LIMBA ENGLEZĂ + LIMBA B – 27 IANUARIE

DREPT + ECONOMIE – 29 IANUARIE

SUSȚINEREA LUCRĂRII – 31 IANUARIE

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

 • ENGLEZĂ A + B (03.02.2020) – Sala 1 – ora 08:00, Pitar Moș
 • FRANCEZĂ A + B (04.02.2020) – Catedră – ora 09:00, Edgar Quinet
 • GERMANĂ A + B (05.02.2020) – Catedră – ora 08:00, Pitar Moș
 • SPANIOLĂ A + B (06.02.2020) – Catedră – ora 09:00, Edgar Quinet

SUSȚINEREA LUCRĂRII: 07 FEBRUARIE