ATENȚIE! Înscrierea în an/înmatricularea este obligatorie pentru toți studenții (vezi mai jos). Această postare va fi actualizată în zilele viitoare cu alte informații importante pentru începutul de an!

Burse

Informațiile despre acordarea burselor în anul academic 2019-2020 au fost publicate AICI.

Înscrieri în an/Înmatriculări (obligatoriu!)

Înscrierea în an este obligatorie pentru toți studenții și presupune:

 • Anul 1/M1 buget – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anul 1/M1 taxă – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anii 2,3, M2 buget – completarea fișei de înscriere*, vizarea carnetului de student și a legitimației de transport;
 • Anii 2,3, M2 taxă – completarea fișei de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, vizarea carnetului de student și a legitimației de transport;

ATENȚIE! Studenții care nu au diploma de Bacalaureat (în original) în dosar nu pot beneficia de loc bugetat! Studenții la taxă sunt obligați să aducă dovada achitării taxei, în original și copie xerox (originalul rămâne la dosar iar copia se returnează semnată de către secretarul de an).

Planificarea înscrierilor în an (program 10:00-14:00, secretariatul FLLS – str. Edgar Quinet 5-7, et.2):

 • Program de ridicare a contractelor de studii pentru anul I (licență): 1-4 octombrie, 8:30-13:30, holul de marmură – acestea sunt necesare la înscriere!
 • 1-2 Octombrie – ANUL I Limbă și Literatură / Filologie (toate limbile), Studii Culturale
 • 3 Octombrie – ANUL I Traducere și Interpretare (toate limbile)
 • 4 Octombrie – ANUL I Limbi Moderne Aplicate (LMA)
 • 7-9 Octombrie – ANUL II (inclusiv reînmatriculări)
 • 10, 11, 14 Octombrie  –  ANUL III (inclusiv semestre de grație și reînmatriculări)
 • 15, 16 Octombrie – Master Anul I
 • 17, 18 Octombrie – Master Anul II (inclusiv semestre de grație și reînmatriculări)
 • 17, 18 Octombrie – Doctorat – Toți anii

Cei care nu au reușit să se înscrie în perioada sus menționată se mai pot înscrie și în perioada 20-31 Octombrie, de luni până joi în intervalul orar 11.00 – 14.00. Înscrierile în an se fac doar personal sau de către o persoană împuternicită legal.

*Contractele de studii și fișele de înscriere pentru anul 1 (licență) sunt NOMINALE și vor putea fi ridicate din holul de marmură (program mai sus). Fișele de înscriere anuală și anexa pentru ceilalți ani pot fi descărcate AICI. Contractele de studii pentru anul 1 (master) sunt nenominale și pot fi completate pe loc sau descărcate de pe site AICI.

**Taxa de școlarizare se plătește la Facultatea de Drept (vezi AICI), online (AICI) sau în contul bancar (detalii mai jos), până la sfârșitul lunii octombrie, aducerea chitanței/dovezii de plată (original și copie) la secretariat este OBLIGATORIE! Studenții care nu pot plăti până la data stabilită prin planificarea de mai sus pot plăti până la sfârșitul lunii dar nu pot completa înmatricularea până la aducerea chitanței!

Taxele de studii se pot plăti online (AICI) și în următoarele conturi:

Beneficiar: UNIVERISTATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducători. Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
BANCA: BCR SECTOR 5
Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu

ATENȚIE! Dovada de plată (ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat!

Orare

Orarele și grupele care au fost deja publicate pot fi consultate la avizierele catedrelor și/sau pe site-urile departamentelor (vezi AICI) și, centralizate, pe pagina dedicată orarelor (vezi AICI). Studenții vor urmări atât orarul de la specializarea A, cât și orarul de la specializarea B!

Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel licență (opțional)

IMPORTANT: CURSUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

MODULUL 1: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ;
MODULUL 2: CONDUITA CERCETĂRII ȘI SCRIERE ACADEMICĂ

GENERALITĂȚI
– Statutul cursului este OPȚIONAL.
– Studenții vor verifica la secretariatul/direcția departamentului de care aparțin care este politica privitoare la acest curs.

La unele departamente, cursul figurează în planurile de învățământ ca opțional de anul I, la altele, ca opțional de anul al 3-lea, dar – ATENȚIE !!! – în acest caz orele se efectuează în anul I, iar creditele aferente cursului se iau cu anticipație în contul anului al III-lea (adică NU SE CONTABILIZEAZĂ/NU CONTEAZĂ PENTRU ANUL I!).

De asemenea, la unele departamente studenții au obligația să parcurgă doar primul modul, Etică și integritate academică (primele 7 săptămâni – 14 ore), în vreme ce la altele este obligatoriu și modulul de Conduita cercetării și scriere academică (deci și celelalte 7 săptămâni – în total 14 săpt./28 ore).

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minim 50%
– verificare printr-un proiect final (eseu-dezbatere de 4 pagini)
Alte detalii importante AICI.

ÎNSCRIERI:
Date fiind constrângerile legate de spațiile de învățământ, de spațiile din orar și efectivele de profesori, nu se pot organiza decât 3 serii a câte maximum 130 de studenți.
Accesul în cele 3 serii se va acorda în ordinea înscrierilor până la atingerea numărului maxim de studenți la fiecare serie.
Odată exprimată opțiunea prin înscrierea on-line, studenții au obligația de a urma acest curs și de a îl promova, ca în cazul oricărui alt curs.
Termenul pentru finalizarea înscrierilor: 22 octombrie.

SERII:
Toate seriile au cursul în sediul din Str. Pitar Moș 7-13, etaj 2.
Seria 1. PROF. UNIV. BOGDAN ȘTEFĂNESCU – joi 14:00-16:00, Amf. Bogdan
Seria 2. CONF. UNIV. DRAGOȘ IVANA – joi 10:00-12:00, Amf. Shakespeare
Seria 3. LECT. UNIV. ANDREEA PARIS-POPA – marți 10:00-12:00, Amf. Bogdan

Formular de înscriere:

 1. Seria 1 (joi 14:00-16:00) – AICI;
 2. Seria 2 (joi 10:00-12:00) – AICI;
 3. Seria 3 (marți 10:00-12:00) – AICI.
Curs Etică și Integritate Academică (EIA) - nivel masterat (obligatoriu)

Se vor efectua ambele module (Etică și integritate academică + Conduita cercetării și scrierea academică)

SERII:
1. MIERCURI 18:00-20:00, Amf. I. Bogdan (PROF. UNIV. BOGDAN ȘTEFĂNESCU)
2. MIERCURI 18:00-20:00, Amf. Twain (CONF. UNIV. DRAGOȘ IVANA)
3. LUNI 18:00-20:00, Amf. Bogdan (PROF. UNIV. BOGDAN ȘTEFĂNESCU)

OBLIGAȚII PENTRU PROMOVARE:
– prezență minim 50%
– test-grilă din modulul de filosofie
– verificare printr-un proiect final (eseu-dezbatere de 6 pagini)

Alte detalii importante AICI.

Sport - obligatoriu anul 1
Înscrierile pentru diversele cursuri de educație fizică se fac la Departamentul de Educație Fizică și Sport (DEFS) – detaliile vor fi publicate pe site-ul DEFS AICI.
Vă reamintim că sportul este obligatoriu în anul I (licență) și facultativ în anul II.
Traducători - limba a treia (obligatoriu)

Înscrieri – 1-10 octombrie

Anul I – Limba a treia – specializări disponibile: bulgară / catalană / franceză / maghiară / neerlandeză / polonă / portugheză / slovenă

Înscrierile au loc la Departamentele respective în limita locurilor disponibile, după cum urmează:

 • Departamentul de Filologie Rusă și Slavă (Pitar Moș): bulgară, polonă, slovenă;
 • Departamentul de Limbă și Literatură Franceză (Edgar Quinet): franceză;
 • Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani (Pitar Moș): maghiară;
 • Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice (Pitar Moș): neerlandeză; Locurile la neerlandeză au fost integral ocupate;
 • Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă (Edgar Quinet): catalană, portugheză;

Informații despre departamente – AICI. Model cerere – AICI

Anunț pentru Limbi Moderne Aplicate - anul 1

Testul la limba engleză în vederea împărțirii în grupe are loc sâmbătă, 5 octombrie, ora 10:00, clădirea din Pitar Moș.

Studenții care au certificate de competență lingvistică pentru limba engleză pot trimite diploma scanată pe adresa daria.protopopescu@lls.unibuc.ro până vineri, ora 12:00.

Pentru mai multe detalii referitoare la orar, modulul psihopedagogic, împărțirea pe grupe etc. – vor fi postate pe grupul de Facebook LMA Engleză A 2019-2022.

Deschiderea anului universitar - secții

Festivitatea de deschidere va avea loc în data de 1 octombrie, ora 10:00, la Casa de Cultură a Studenților (în spatele Operei – Calea Plevnei nr. 61) – link Google Maps – AICI.

Deschiderile pentru secțiile FLLS pot fi consultate AICI. Secțiile care nu au anunțat deschideri separate vor avea deschiderea la primul curs.

Cursurile încep de joi, 3 octombrie.

Testare Filologie/TI/Studii Culturale Franceză B (obligatoriu) - 1 octombrie

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I FILOLOGIE FRANCEZĂ B (LIMBI STRĂINE, LITERE/LUC), TRADUCĂTORI-INTERPREŢI

Marţi, 1 octombrie 2019, ora 16, studenţii anului I Filologie Franceză B (Limbi Străine, Litere/LUC), respectiv Traducători-Interpreţi care NU au dat examen de admitere la limba franceză se vor prezenta la testul de limbă organizat în vederea împărţirii pe grupe de studiu.

Sălile în care va avea loc testarea, precum şi repartizarea studenţilor în săli vor fi comunicate la deschiderea anului universitar care va avea loc marţi, 1 octombrie, ora 15, în amfiteatrul Haşdeu.

ATENŢIE! Repartizarea pe grupe de studiu a studenţilor este condiţionată de prezenţa la testare, aceasta având caracter OBLIGATORIU. Studenţii absenţi nu vor fi repartizaţi pe grupe, prin urmare se vor afla în imposibilitatea de a-şi lua orarul şi de a se prezenta la cursuri.

Orarul anului I Filologie Franceză B, respectiv Traducători-Interpreţi va fi afişat cel târziu la data de 2 octombrie, după împărţirea studenţilor pe grupe de studiu.

Studenţii anului I LMA vor beneficia de o testare aparte. Toate informaţiile în acest sens le vor fi comunicate ulterior.

Testare LMA Franceză B (obligatoriu) - 2 octombrie

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I LMA FRANCEZĂ B

Studenții din anul I, LMA, secția Engleză – Franceză, se vor prezenta la testarea inițială la Limba franceză, în vederea repartizării în grupe de nivel de limbă. Testarea va avea loc Miercuri, 2 octombrie 2019, ora 14, sala   218 (alăturată sălii Departamentului de franceză, în rând cu secretariatul Facultății de Limbi și Literaturi Străine), etajul II, sediul Edgar Quinet, 5-7.

Persoana de contact: Conf. dr. Sonia Berbinski

Seminarul introductiv (opțional)

Seminarul Introductiv este un proiect organizat de Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS), cu scopul de a veni în ajutorul studenților proaspăt intrați în facultate, prin prezentarea și explicarea unor subiecte esențiale oricărui student, cum ar fi: examene, taxe, orar, drepturile studentului, burse, timp liber etc. De asemenea, aceștia au șansa de a-și cunoaște oportunitățile de angajare și de a interacționa cu reprezentanți ai unor firme de renume internațional. Ediția de anul acesta a Seminarului Introductiv va avea loc în perioada 1-2 octombrie, la sediul Facultății de Limbi și Literaturi Străine din strada Pitar Moș, începând cu ora 19:00 (sălile vor fi anunțate). Mai multe informații AICI.