Decontările pentru STB vor avea loc după cum urmează:

  • 5-7 noiembrie, program 11:00-15:00;
  • 8 noiembrie, program 10:00-13:00;
  • 11 noiembrie, program 11:00-15:00.

Pentru decontări se vor preda următoarele:

  • copie card STB nominal (portofel electronic);
  • chitanța de plată (ștampilată*) a abonamentului STB în original;

Important:

  • Se decontează doar abonamentele pentru studenții de la buget!
  • Toți studenții trebuie să prezinte carnetul vizat și un act de identitate.
  • Decontarea abonamentelor STB se va face la casieria din Pitar Moș (parter, dreapta, după scări)

*Studenții care nu au chitanța ștampilată se pot adresa unităților STB pentru aplicarea ștampilei, chitanțele nu se primesc fără ștampilă.