Cererile pentru burse sociale* vor fi depuse în intervalul stabilit (14 octombrie – 1 noiembrie), în timpul programului cu publicul (luni-joi 11:00-14:00 – ultima zi va fi joi, 31 octombrie). Cererile pentru bursele de merit se vor depune după afișarea listelor studenților eligibili.
Lista studenților eligibili pentru bursele de merit I și II și lista burselor sociale acordate pot fi consultate la avizierul facultății. Pentru a beneficia de bursă de merit II sau I, studentul / masterandul este obligat să depună declarația de acceptare (disponibilă AICI) și un extras de cont (imprimat, de la bancă) la secretariat în zilele de 06, 07 și 11.11.2019 între orele 11.00-14.00 și 08.11.2019 între orele 10.00-12.00. Beneficiarii de bursă socială vor aduce doar extrasul de cont (imprimat, de la bancă) în zilele 7, 8 și 11.11.2019.
Pentru burse sociale s-au depus 287 de dosare, din lipsă de fonduri s-au putut acorda 192 de burse (în funcție de venit).
Bursele de merit I și II au fost acordate după cum urmează:

  • Licență Anul I – bursa de merit I – se acordă studenților care au susținut examen de admitere și au obținut medii între 9.00 și 10 și studenților care au intrat pe bază de dosar cu medii între 9.80 și 10. Pentru studenții de la Studii Americane se acordă bursă Merit I celor care au obținut medii între 9.50 și 10.
  • Licență Anul II – bursa de merit I – se acordă studenților care au obținut medii între 9.50 și 9,79 și bursa de merit II – studenților care au obținut medii între 9.80 și 10.
  • Licență Anul III – bursa de merit I – se acordă studenților care au obținut medii între 9.50 și 9,79 și bursa de merit II – studenților care au obținut medii între 9.80 și 10.
  • Master Anul I – bursa de merit I – se acordă câte 2 burse pentru fiecare program de studiu în parte. În cazul mediilor egale, criteriile de departajare sunt următoarele: 1. media examenului de licență și 2. Media anilor de studiu
  • Master Anul II – bursa de merit I – se acordă masteranzilor care au obținut medii între 9.50 și 9,79 și bursa de merit II – masteranzilor care au obținut medii între 9.80 și 10.

Contestațiile se primesc în zilele de 06.11, 07.11 și 11.11.2019, între orele 12.00 – 14.00, la secretar-șef Raluca HASSAN
 
Cuantumul burselor pentru anul universitar 2019/2020 poate fi consultat AICI.
Metodologia de acordare a burselor în Universitatea din București poate fi consultată AICI.
Informații generale despre burse AICI.
*Dosarul pentru bursele sociale conține mai multe documente – detalii AICI. Cererea va fi completată la secretariat, la depunerea dosarului.