APEL LA CONTRIBUŢII

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI,

19 MAI 2018

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti lansează invitaţia la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Sunt aşteptate lucrări pe teme de literatură, lingvistică, studii culturale, traductologie din toate spaţiile culturale studiate în Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Manifestarea se adresează studenţilor de la programele de licenţă, masterat şi doctorat.
Prezentarea orală a lucrărilor va fi făcută în română şi va putea fi însoţit de prezentare PPT. În vederea publicării, textul va putea fi redactat într-una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă.
Calendarul manifestării:

 • 5 mai 2018 – înscrierea prin formular (AICI);
 • 10 mai 2018 – confirmarea acceptării;
 • 1 septembrie 2018 – trimiterea lucrării in extenso.

Nu va fi percepută o taxă de participare. Participarea la această manifestare va fi recunoscută printr-o adeverinţă de practică profesională intramurală într-un cuantum de 15 ore.
Lucrările selectate în urma analizei comitetului ştiintific vor fi publicate într-un volum de Acta la Editura Universităţii din Bucureşti.
Adresă de contact: scss@lls.unibuc.ro
Comitetul de organizare:

 • conf.dr. Roxana Utale
 • lect.dr. Gabriela Bîlbîie
 • lect.dr. Andreea Chiriţă
 • lect.dr. Vlad Cucu-Oancea
 • asist.dr. Teodora Boboc
 • asist.drd. Maria Boghiu
 • asist.drd. Gabriela Myers

Comitetul ştiinţific:

 • prof.dr Ileana Mihăilă
 • prof.dr. Luminiţa Munteanu
 • prof.dr. Mihaela Zaharia
 • conf.dr. Oana Balaş
 • conf.dr. Theodor Georgescu
 • conf. dr. Dragoş Ivana
 • lect.dr. Ruxandra Lambru
 • lect.dr. Valentin Săndulescu