Anunț - rezultatele concursului ERASMUS studenţi (stagii de studii pentru a.a. 2018–2019)
Rezultatele finale ale selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţeşti din sesiunea 2018 în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine au fost afişate azi, joi, 12 aprilie 2018Catalogul (centralizatorul final) cu rezultatele finale ale selecţiei Erasmus (în urma contestațiilor) în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi se poate consulta AICI.
Rezultatele selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţeşti din sesiunea 2018 în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine au fost afişate azi, joi, 5 aprilie 2018Contestaţiile rezultatelor selecţiilor se pot depune în data de 12 aprilie 2018, între orele 9.00 şi 14.00. Rezultatul final va fi afişat în maximum 24 de ore.
Studenţii care au ca destinaţii Antwerp, respectiv Paris 07 şi care doresc să plece pe primul semestru, trebuie să anunţe acest lucru la Biroul ERASMUS al UB până cel târziu 12 aprilie a.c., deoarece termenul de nominalizare la aceste universităţi este 15 aprilie. Date de contact: dna Beatrice Crăciun – beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro, tel. 021/307.73.83.
Anunţ important pentru studenţii declaraţi TITULARI:

 • Toţi studenţii selectaţi în calitate de TITULAR în urma concursului pentru bursele ERASMUS, sesiunea 2018, vor fi contactaţi prin e-mail de către reprezentanţii Biroului ERASMUS+ al Universităţii din Bucureşti, în vederea transmiterii procedurilor ulterioare procesului de selecţie (i.e. documente, informaţii).
Planificarea interviurilor
Interviurile vor avea loc în sala de consiliu a FLLS (Pitar Moș, et. 1). Studenții sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora stabilită în lista de mai jos.

Planificarea interviurilor poate fi consultată aici:

 

Stagii de studiu Erasmus pentru a.a. 2018-2019 - Anunț general

Anunțul general  –  lansarea selecției ERASMUS studenți
(stagii de studii pentru a.a. 2018–2019)

Universitatea din București a decis lansarea selecției ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studii) pentru anul academic 2018–2019.

 • Preselecția ERASMUS pentru anul academic 2018–2019 la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are loc în perioada 10 – 23 martie 2018:
  • preselecția = înscrierea online la adresa  AICI (<– LINK)=  10 – 18 martie 2018 (pasul 1); 
   • 18 martie 2018, la ora 23:59:59, este ultima zi de înscriere online la concurs;
  • depunerea documentelor la Decanat = 19 – 23 martie 2018, între orele 9:30–15:30 (pasul 2);
 • Selecția ERASMUS pentru anul academic 2018–2019 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc, orientativ, în perioada 26 – 30 martie 2018:
  • selecția = evaluarea dosarelor + evaluarea competențelor lingvistice de limbă străină + interviul;
  • datele și orele exacte pentru selecție vor fi stabilite de Comisia UNICĂ de selecţie pe facultate;
  • dacă numărul de candidați este mai mare decât numărul de locuri rezervat facultății noastre, atunci Comisia unică de selecție va stabili zile suplimentare pentru selecția studenților înscriși în concurs;
  • lista cu acorduri ERASMUS active și numărul disponibil de burse ERASMUS se afișează la avizierul Decanatului și pe site-ul facultății, http://lls.unibuc.ro/.

Puteți consulta „Afișul general privind lansarea selecției ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studii) pentru anul academic 2018–2019” AICI (<– LINK)

Pentru CV-ul Europass – descărcați modelul actual de pe site-ul de specialitate
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

Pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine numărul total de titulari care vor primi finanțare ERASMUS pentru maximum 4 luni / titular este de 86.
Numărul de rezerve va fi stabilit de facultate, în funcție de punctajul final obținut în urma selecției.

Puteți consulta „Lista de mobilități ERASMUS cu destinațiile și locurile finanțate valabile în anul academic 2018–2019”  AICI (<– LINK)

Vă rugăm insistent să parcurgeți întregul afiș general, pentru a vă informa cu privire la condițiile și criteriile generale de selecție, actele necesare pentru dosarul de concurs și alte precizări importante!

Pentru întrebări și nelămuriri, consultați responsabilul ERASMUS al Departamentului de care aparțineți sau scrieți la adresa de e-mail international@lls.unibuc.ro!

 

Listele şi informaţiile de mai sus pot fi consultate şi la avizierul facultăţii:

Str. Edgar Quinet 5–7 (la Decanat)