UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 În  ziua  de 29 iunie 2018, ora 11,00 în sediul din Str. Edgar Quinet, Catedra de Filologie Clasică, Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusținerea  tezei  de doctorat intitulată:

The Terminology of Ancient Greek Cosmogonies,

de  către

Hâncu Mihail-George