UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 În  ziua  de  29 ianuarie 2018, ora 13,00 în sediul din Str. Edgar Quinet, Catedra de Filologie Clasică și Neogreacă Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusţinerea  tezei  de doctorat intitulată:

MAGNA MORALIA ÎN OPERA SF. GRIGORIE DE NAZIANZ.
STUDIU DE ARHEOLOGIE LINGVISTICĂ
A CÂMPURILOR LEXICO-SEMANTICE  Ἀρετή/ Ἁμαρτία,

de  către

Huștea (Trușcă) Maria-Cristina