UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 În  ziua  de  21 martie 2018, ora 13,00 în sediul din Str. Pitar Moș, Sala 21 Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusţinerea  tezei  de doctorat intitulată:

’’Kiezdeutsch und ähnliche deutsche Sorackontakt phänomene.
Eine vergleichende Analyse’’
(Kiezdeutsch și fenomene lingvistice de contact germane simulare)

de  către

ONU ANDRADA (PĂRCHIȘANU)