UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 În  ziua  de 15  mai 2018, ora 14,00 în sediul din Str. Edgar Quinet, Catedra de limbi romanice, Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusținerea  tezei  de doctorat intitulată:

Valorile imperfectului în perspectivă semantico-pragmatică
(domeniu franco-român).
Aspecte teoretice și transpunere didactică,

de  către

Husti V. Monica-Lucreția (Luca-Husti)