UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 În  ziua  de 15  iunie 2018, ora 14,00 în sediul din Str. Edgar Quinet, Sala 317, Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusținerea  tezei  de doctorat intitulată:

Los cultimos en la obra de Juan del Encina,

de  către

Zoia C. Corina-Rodica (Pușcașu)