UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 În  ziua  de 15  iunie 2018, ora 15,00 în sediul din Str. Edgar Quinet, Sala 317, Facultății de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusținerea  tezei  de doctorat intitulată:

Categoria deixisului spațial în portugheză și română,

de  către

Tudor M. Cristina Victoria (Bibere)