UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 În  ziua  de 14 noiembrie 2018, ora 16,00 în sediul din Str. Pitar Moș, Sala Goethe, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusținerea  tezei  de doctorat intitulată:

EINE PRAGMALINGUISTISCHE ANALYSE DER TWEETS
HIWSICHTLICH DER DEUTSCHEN NATIONAL MANNSCHAFT

de  către

Neacșu Ana-Maria