UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 În  ziua  de 12 octombrie 2018, ora 18,00 în sediul din Str. Pitar Moș, Catedra mică, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusținerea  tezei  de doctorat intitulată:

’’A Translational Approach to Commercial Legal Texts.
Norms and Sources of Deviation According to the Theory of Relevance’’
(O abordare traductologică a textelor juridice comerciale. Norme și devieri de la norme analizate prin prisma teoriei relevanței)

de  către

NEAGU M. LUMINIȚA-MIHAELA