PLANIFICARE LICENŢĂ:

FILOLOGIE/STUDII CULTURALE

 • 5 FEBRUARIE – PROBA A (Limbă și Literatură A / Studii Culturale);
  • Franceză – Catedră – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Italiană – Catedră – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Spaniolă – Catedră – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Neogreacă – Catedră – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Maghiară – Catedră – ora 9.00, Pitar Moș
  • Rromani – Catedră – ora 9.00, Pitar Moș
  • Arabă – Sala Sibawayhi – ora 9.00, Pitar Moș
  • Chineză – Catedră – ora 13.00, Pitar Moș
  • Japoneză – Catedră – ora 9.00, Pitar Moș
  • Engleză + Studii Americane – Sala 1 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Germană – Sala 2 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Rusă + Bulgară – Catedră – ora 9.00, Pitar Moș
 • 7 FEBRUARIE – PROBA B (Limbă și Literatură B);
  • Franceză – Catedra – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Spaniolă – Catedra – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Portugheză – Catedra – ora 9.00, Edgar Quinet
  • Română – consultați avizierul Facultății de Litere
  • Engleză – Sala 2 – ora 9.00, Pitar Moș
  • Germană + Suedeză – Sala 1– ora 9.00, Pitar Moș
  • Italiană – Catedra – ora 9.00, Pitar Moș
  • Hindi – Catedra – ora 9.00, Pitar Moș
 • 9 FEBRUARIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII – planificarea se va afișa la departamente;

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

 • 9 FEBRUARIE – ENGLEZĂ (SCRIS + ORAL) – Sala 1 – ora 8.00 – Pitar Moș;
 • 5 FEBRUARIE – FRANCEZĂ (SCRIS + ORAL) – Catedra – ora 9.00 – Edgar Quinet;
 • 7 FEBRUARIE – GERMANĂ (SCRIS + ORAL) – Sala 1 – ora 9.00 – Pitar Moș;
 • 6 FEBRUARIE – SPANIOLĂ (SCRIS + ORAL) – Catedra – ora 9.00 – Edgar Quinet;
 • 12 FEBRUARIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII – SPANIOLĂ, ITALIANĂ, RUSĂ, FRANCEZĂ, GERMANĂ – planificarea se va afișa la departamente;
 • 15 FEBRUARIE – SUSȚINEREA LUCRĂRII – ENGLEZĂ – planificarea se va afișa la departamente;

LIMBI MODERNE APLICATE

 • 5 FEBRUARIE – PROBA A (ENGLEZĂ + LIMBA B);
 • 7 FEBRUARIE – PROBA B (DREPT + ECONOMIE);
 • 9 FEBRUARIE – SUSȚINEREA  LUCRĂRII – planificarea se va afișa la departamente;

Bibliografia poate fi consultată pe site-urile / la avizierele departamentelor.

ÎNSCRIERI:

 • 29-31 ianuarie, orele 10.00 – 14.00;

ACTE NECESARE

Documente în format electronic:

* Pentru fișa de lichidare sunt necesare vize de la bibliotecă (secțiile BCU din FLLS), serviciul social și serviciul contabil (ambele în clădirea Facultății de Drept).
**ATENȚIE! Începând din sesiunea iunie 2017, cele două probe (examenele scrise, respectiv susținerea lucrării de licență) se desfășoară independent. Așadar, un student care nu a obținut notă de trecere la prima probă (examenele scrise) se poate prezenta la susținerea lucrării, urmând ca proba nepromovată să fie susținută într-o sesiune ulterioară. De asemenea, se permite înscrierea pentru susținerea examenelor FĂRĂ a prezenta lucrarea de licență. În acest sens, studenții care doresc să susțină lucrarea vor prezenta lista completă de acte și vor avea semnătura profesorului coordonator pe fișa de înscriere. Studenții care NU doresc să susțină lucrarea în această sesiune nu vor mai depune la dosar CD-ul cu lucrarea, declarația CD și declarația de originalitate, iar pe fișa de înscriere vor înlocui semnătura profesorului coordonator cu mențiunea (scrisă în clar) NU DORESC SĂ SUSȚIN LUCRAREA DE LICENȚĂ și semnătura proprie.