Cazări - etapa 2 (redistribuiri)
 • 1.10 – afișarea listei (nominale) a studenților care au depus cereri
  • Lista cererilor depuse și a punctajelor poate fi consultată AICI.
  • Punctajul se formează după cum urmează:
   • Anul 1 și M1 – înmulțirea mediei de admitere cu 60;
   • Anul 2 – înmulțirea punctajului pe anul precedent (punctajul de reclasificare) cu un factor de corecție de 0,967742 pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), întrucât anul I are 62 de credite (în loc de 60) după introducerea Educației Fizice ca disciplină obligatorie;
   • Anul 3 și M2 – punctajul rămâne cel calculat pentru reclasificare;
   • Cazul social (și punctajul acordat, în consecință), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri cel mult egale cu venitul minim net/membru de familie (1162 RON).
  • Lista beneficiarilor va avea două părți: cererile admise (în ordinea punctajului) și alte categorii de studenți (anul 1 taxă fără caz social și studenții în semestru de grație – în ordinea punctajului); studenții din alte categorii își vor alege locurile DUPĂ parcurgerea întregii liste a studenților cu cereri admise!
  • Studenții Bursieri ai Statului Român (BSR) vor fi clasați în ordinea punctajului, având locul garantat;
  • Eventualele sesizări la adresa listei pot fi transmise până mâine, la ora 16:00, prin email – cazari@asls.ro;
 • 2.10 (ora 20:00) – afișarea listei (ierarhiei) finale:
  • Ierarhia a fost afișată AICI – punctajele corectate în urma contestațiilor au fost marcate cu verde, criteriile de departajare au fost menționate în dreptul punctajelor egale;
  • Sunt disponibile 132 de locuri pentru 121 de cereri depuse, dintre care 36 de locuri în complexul Măgurele;
  • Eventualele sesizări pot fi trimise până miercuri, 3.10, ora 8:00, prin email – cazari@asls.ro;
 • 3.10, ora 10:00, Edgar Quinet, amf. Maiorescu (et.3) – redistribuirea locurilor în ședință publică (ATENȚIE! Prezența este obligatorie pentru toate persoanele de pe listă! Pot fi trimiși reprezentanți cu copia actului de identitate a titularului!);
 • până la data de 8.10 – cazarea efectivă la administrația căminelor. Locurile necontractate după data limită vor fi redistribuite!
Cazări - etapa 1 (distribuiri)
Listele beneficiarilor locurilor la cămin în anul 2018/2019, etapa 1 (distribuiri) – DUPĂ CONTESTAȚII:
Anul 1 (dosar)    Anul 1 (examen)    Anul 1->2    Anul 2->3    Master 1    Master 1->2    Doctorat
(N.B. – Răspunsul comisiei este de forma DA – a fost alocat un loc de cazare / Continuitate – a fost acordat același loc ca și în anul universitar precedent / NU – nu a fost alocat un loc de cazare / alte mențiuni în cazul studenților care sunt cazați indiferent de medie, conform metodologiei sau deciziei comisie de cazare – bursieri ai statului român, orfani de ambii părinți, cazuri medicale, proveniți din centre de plasament sau absolvenții liceelor din mediul rural)
În atenția candidaților care au primit loc la cămin:

 1. Studenții care sunt în prezent cazați la cămin (pe timpul verii) își pot ridica cererile în datele de 24.09 și 25.09, interval 13:00-15:00 din Edgar Quinet, sala 318 (et.3, scările din stânga);
 2. Ridicarea cererilor se poate face în intervalul 26.09-30.09, din Edgar Quinet, sala 318 (et.3, scările din stânga), interval 9:00-12:00. Locul primit NU depinde de ordinea ridicării cererilor, locurile în camere vor fi deja repartizate. Cererile neridicate până la data de 01.10 se anulează, iar locurile vor fi ocupate în etapa redistribuirilor.
 3. Cazarea efectivă (care presupune semnarea contractului și plata regiei pentru prima lună) se poate face doar de către titular (sau cu procură) în intervalul 26.09-01.10, program 8:30-15:00, la administrația căminului, cu cererea aprobată (ridicată de la facultate) și actul de identitate. Locurile care nu au fost contractate până la finalul programului în data de 1.10 sunt considerate refuzate și vor fi disponibile în etapa redistribuirilor.
 4. Persoanele care nu au bifat acordul pentru afișarea situației în liste nu se vor regăsi în listele de mai sus, chiar dacă au primit un loc, conform punctajului.

În atenția candidaților care NU au primit loc la cămin:

 1. Puteți solicita ocuparea unui loc în campusul Măgurele, prin email (cazari@asls.ro – subiectul Măgurele);
 2. Puteți apela la programul Cazare Alternativă (detalii AICI) organizat de Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră din cadrul Universității din București;
 3. Puteți urmări anunțul pentru locurile în căminele C6 și C2 ale UTCB, care vor avea o procedură separată de distribuire și redistribuire (detaliile vor fi disponibile în curând);
 4. Puteți redepune cererea pentru etapa a doua (redistribuiri) în intervalul 26.09-01.10 prin email (cazari@asls.ro – subiectul Redistribuiri). Atenție! Nu puteți depune cererea și pentru redistribuiri și pentru UTCB. În cazul în care cererea pentru UTCB nu va fi aprobată, aceasta se consideră automat valabilă pentru redistribuiri (care au loc după cazarea în UTCB);
 5. Persoanele care nu au depus cerere deloc și doresc să o depună pentru etapa redistribuirilor se pot prezenta în perioada 26.09-30.09, în Edgar Quinet, sala 318 (et.3, scările din stânga), interval 10:00-12:00.

ATENŢIE! Vă rugăm citiţi cu atenţie următoarele menţiuni primite de la comisia de cazare:

 1. Punctajele contestate anterior au fost verificate și actualizate în listele de mai sus. Nu se mai admit contestări ale punctajelor pentru anii în curs, perioada de timp fiind încheiată pentru etapa respectivă.
 2. Vă reamintim că, pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), punctajele la anul 1->2 pentru situația academică au fost corectate cu un factor de 0,967742, întrucât anul I are 62 de credite (în loc de 60) după introducerea Educației Fizice ca disciplină obligatorie. Astfel, persoanele cu 620 de puncte vor avea 600 de puncte, persoanele cu 550 de puncte vor avea 532 de puncte etc.
 3. Continuitățile au fost acordate, în limita locurilor disponibile, până la 480 de puncte, cu excepția căminelor Pallady 2 și Grozăvești A1 – care au, în general, punctaje mai ridicate.
 4. Reamintim faptul că punctajele pentru criteriul academic sunt acordate pentru mediile din vară, fără a include rezultatele restanțelor, măririlor și materiilor facultative (modulul psihopedagogic şi sportul în anul 2). Restanțele și măririle vor fi luate în calcul în etapa redistribuirilor.
 5. Cazul social (și punctajul acordat, în consecință), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri cel mult egale cu venitul minim net/membru de familie (1162 RON).
 6. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine va primi un număr de locuri în căminele Universității Tehnice de Construcții din București (detalii despre condiții și costuri vor fi afișate pe site, separat, în curând).
 7. Contestații la listele de mai sus pot fi depuse în cursul zilei de 23.09.2018, la sediul FLLS din str. Edgar Quinet, sala 318 (et. 3), program 14:00 – 16:00 sau prin email (cazari@asls.ro, până la ora 23:59). ATENȚIE! Contestațiile reprezintă semnalarea unor nereguli sau incorectitudini în procesul de cazare, care trebuie menționate clar în textul emailului! Contestațiile care nu vizează un aspect anume (de tipul “nu am primit cămin, doresc să primesc cămin”) nu vor fi luate în considerare.
 8. Doctoranzii (inclusiv cei aflați încă în procesul de admitere) care nu au depus încă cereri de cazare și nu au contactat încă comisia de cazare vor putea depune cereri numai în etapa redistribuirilor!
 9. Reamintim următoarele mențiuni (din metodologia FLLS):

Art. 15. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.
 
Menționăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

 

Calendarul cazărilor 2018
Etapa 1:

 • 14.05 – 8.06 – depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2, D3);
 • sfârșitul lunii iulie – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I și M1):
 • 10.09 – 14.09 – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I, M1 și D1);
 • 19.09 – afișarea listelor punctajelor obținute de studenții din anii în curs (viitori ani II, III, M2);
 • 19-21.09 – depunerea de sesizări la adresa punctajelor afișate – prin email – cazari@asls.ro;
 • 22.09 – afișarea listei cu beneficiarii locurilor de cazare (toți anii) pe site-ul Facultății – vezi mai sus la Etapa 1;
 • 22.09 – 23.09 – depunerea contestațiilor – prin email (cazari@asls.ro) sau personal (programul afișat mai sus);
 • 24-25.09 – afișarea listelor finale – pe site-ul Facultății;
 • 26.09 – 30.09 – Ridicarea cererilor aprobate (programul detaliat va fi afișat ulterior), cu excepția studenților cazați pe vară, care pot ridica cererile și în datele de 24 și 25 septembrie;
 • 26.09 – 01.10 (program 8:30-15:00) – Cazarea efectivă în cămine (detalii mai sus).


25-29.09 – cazarea în căminele C2 și C6 din UTCB (înscrierea persoanelor care nu au primit loc în etapa 1 se poate face prin email – mai multe informații mai sus). În limita locurilor disponibile, se vor putea înscriere și persoane care nu s-au înscris inițial / care nu aveau drept de înscriere conform metodologiei. 

Etapa 2 (redistribuiri) – informații mai sus
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

UTCB
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a primit 45 de locuri în căminul nr. 2 și 8 locuri în căminul nr. 6 al Universității Tehnice de Construcții din București (detalii despre condiții și costuri AICI). ATENȚIE! Există diferențe de costuri între căminele UB și căminele UTCB precum și între căminele nr. 2 și nr. 6 ale UTCB! Vă rugăm să studiați cu atenție tarifele înainte de înscrierea pentru aceste locuri! Informații despre distribuirea acestor locuri:

 • Toate cererile depuse în termen au fost aprobate și pot fi ridicate în termenul stabilit mai jos. Au rămas, în continuare, disponibile locuri în ambele cămine – orice student care dorește să le ocupe se poate adresa comisiei de cazare în 28 și 29 septembrie, urmând ca cererile să fie aprobate pe loc, în ordinea sosirii;
 • Atenție! Nu puteți depune cererea și pentru redistribuiri și pentru UTCB. În cazul în care cererea pentru UTCB nu va fi aprobată, aceasta se consideră automat valabilă pentru redistribuiri (care au loc după cazarea în UTCB);
 • Cererile pentru UTCB vor putea fi ridicate doar în datele 28 și 29 septembrie, la sediul FLLS din str. Edgar Quinet, sala 318 (et.3), program 9:00 – 12:00;
 • Cazarea efectivă la UTCB se va face până la 29.09, program 9:00-15:00, la administrația căminului;
 • ATENȚIE! Căminul este sub administrarea Universității Tehnice de Construcții din București, orice problemă administrativă se va rezolva la administrația căminului. Beneficiarii locurilor sunt sfătuiți să se prezinte cât mai repede la cazare întrucât repartizarea în camere se va face în ordinea sosirii. Mai multe informații despre condiții și costuri AICI.

 

Depunerea dosarelor pentru anii I licență/master/doctorat (admitere 2018)
În atenția candidaților aflați încă în procesul de admitere (masterat și doctorat): cererile de cazare se pot depune în perioada de mai jos, chiar dacă nu se cunosc rezultatele finale ale concursului de admitere! Cererile candidaților care nu vor fi admiși conform procedurilor de admitere vor fi respinse din oficiu. NU este necesară prezentarea unei dovezi a rezultatului concursului de admitere, actualizarea statutului BUGET/TAXĂ având loc automat, conform listelor publicate de comisiile de admitere.
În atenţia candidaţilor de anul I licenţă/masterat/doctorat de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine care doresc obţinerea unui loc în cămin, perioada de depunere a dosarelor este: LUNI, 10.09 – VINERI, 14.09: 12:00-16:00
Cererile se depun la sediul din Pitar Moș, sala CRSC, etajul 2. Studenții declarați admiși în anul I (2018/2019) pot depune cereri de cazare în termenul afișat mai sus, în următoarele condiții:

1. studenții români sau cetățeni UE admiși pe locuri subvenționate de la buget;
2. studenții români sau cetățeni UE admiși la ciclul de licență pe locuri cu taxă*, cu media peste 9,00 – admitere prin examen scris, respectiv peste 9,50 – admitere pe bază de dosar sau mixt;
3. studenții români sau cetățeni UE admiși la master sau doctorat pe locuri cu taxă*
4. studenții români sau cetățeni UE cu caz social sau medical, indiferent de medie sau forma de finanțare;
5. studenții cetățeni ai altor state vor fi cazați, dacă sunt eligibili, prin Departamentul Relații Internaționale al UB (mai multe detalii în cadrul admiterii);

* Studenții care nu beneficiază de subvenție conform reglementărilor legale (studenții cu taxă, cetățeni ai statelor non-UE etc.) vor plăti regia de cămin integrală (aproximativ dublul regiei de cămin plătite studenții cu subvenție). Actele necesare pentru toți studenții, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 • Fotocopie după cartea de identitate;
 • Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 • (obligatoriu) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 • în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 • Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 • Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 • Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 • Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist).

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme. Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei. ATENȚIE! Vă rugăm să luați în considerare mențiunile despre cazare publicate AICI.

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2 și D3):
Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, M2, D2 și D3) va avea loc în intervalul 14 mai8 iunie 2018, în sediul din str. Pitar Moș, et. 2, sala CRSC/Decanat (lângă amf. Bogdan).

Program:

 • luni, miercuri, joi, vineri – 12:00-16:00
 • marți – 14:00-16:00

Vă rugăm verificați lista de acte necesare (mai jos). NU se admit dosare incomplete!
ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII
Actele necesare pentru toți studenții, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 1. Ultima chitanţă de plată a chiriei (în cazul în care ați locuit la cămin);
 2. Fotocopie după cartea de identitate;
 3. Două fotografii recente tip buletin/pașaport.

Actele doveditoare pentru activități extracurriculare (dacă este cazul):
I. Merite excepționale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

II. Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

III. Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 1. (obligatoriu!) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 2. În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 3. Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 4. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 5. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 6. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist);

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.
Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea căminelor se găsește în Broșura Căminelor 2017/2018 – AICI.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are locuri repartizate în toate căminele Universității din București, cu excepția căminului Gaudeamus. De asemenea, locurile repartizate Facultății în căminele Pallady 1 și 2 au scăzut considerabil în ultimii ani și este posibil ca locurile primite să fie extrem de puține sau rezervate doctoranzilor!
Locurile sunt insuficiente pentru necesitățile Facultății, cu un grad apropiat de 50% a cererilor aprobate în ultimii ani.
Până la rezolvarea acestei situații, studenții care vor fi înmatriculați pe locuri CU TAXĂ din anul 1 cu media sub 9,00 (secțiile cu admitere prin examen scris) respectiv sub 9,50 (secțiile cu admitere pe bază de dosar sau mixtă) nu pot depune cerere de cazare, cu excepția cazurilor sociale/medicale.
Reamintim următoarele mențiuni (din metodologia FLLS):

Art. 14. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.
Studenții anilor superiori pot depune cerere în perioada stabilită (mai-iunie), indiferent dacă au fost sau nu la taxă în anul curent, pentru că repartizarea buget/taxă are loc DUPĂ repartizarea locurilor la cămin.

DOCUMENTAȚII

 • Metodologia UB poate fi consultată AICI.
 • Metodologia FLLS poate fi consultată AICI (în curs de avizare).
 • Descrierea căminelor FLLS poate fi consultată AICI.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro