Audiențe și contact echipa ERASMUS FLLS – AICI.
Anunț - rezultatele concursului ERASMUS studenţi (stagii de studii pentru a.a. 2017–2018)
Rezultatele selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţeşti din sesiunea aprilie 2017 a anului universitar 2016–2017 în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine au fost afişate azi, Marți, 2 mai 2017.
Catalogul (centralizatorul final) cu rezultatele selecţiei Erasmus în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi se poate consulta AICI.
Eventualele contestaţii se pot depune doar mâine, miercuri, 3 mai 2017, după cum urmează:

 • 11:00-13:30 – Decanat, Edgar Quinet et.2;
 • 14:00-18:00 – Sala 313, Edgar Quinet, et.3;
 • 18:00-20:00 – Sala 317, Edgar Quinet, et.3.

ATENȚIE! Vă rugăm să respectați următoarele:

 • Contestaţiile vor fi adresate decanului facultăţii şi vor fi depuse personal conform planificării de mai sus;
 • Contestaţiile se pot depune doar pentru re-evaluarea dosarelor (nota 3);
 • NU se acceptă contestaţii la evaluarea orală (i.e. interviu) (nota 1 + nota 4);
 • Baremul de notare şi evaluare se poate consulta AICI.

Anunţ important pentru studenţii declaraţi TITULARI:

 • Toţi studenţii selectaţi în calitate de TITULAR în urma concursului pentru bursele ERASMUS, sesiunea aprilie 2017, vor fi contactaţi prin e-mail de către reprezentanţii Biroului ERASMUS+ al Universităţii din Bucureşti, în vederea transmiterii procedurilor ulterioare procesului de selecţie (i.e. documente, informaţii).

Anunţ important pentru studenţii declaraţi REZERVE:

 • Toţi studenţii selectaţi în calitate de REZERVĂ în urma concursului pentru bursele ERASMUS, sesiunea aprilie 2017, vor fi contactaţi prin e-mail de către reprezentanţii Biroului ERASMUS+ al Universităţii din Bucureşti:
  • DOAR DACĂ vor exista fonduri suplimentare de finanţare.
  • DOAR DACĂ vor exista situaţii în care studenţii titulari vor renunţa la locul repartizat în urma concursului ERASMUS. În cazul în care vor fi astfel de situaţii, atunci rezerva care se califică în ordine (în ordinea descrescătoare a mediilor), va putea primi finanţarea titularului, dar NU şi destinaţia acestuia.

Listele şi informaţiile de mai sus pot fi consultate şi la avizierul facultăţii:
Str. Edgar Quinet 5–7 (la Decanat)

Stagii de studiu Erasmus pentru a.a. 2017-2018

Programarea interviurilor de selecție ERASMUS poate fi consultată AICI.

Anunţul general  –  lansarea selecţiei ERASMUS studenţi
(stagii de studii pentru a.a. 2017–2018)

Universitatea din Bucureşti a decis lansarea selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de studii) pentru anul academic 2017–2018.

 • Preselecţia ERASMUS pentru anul academic 2017–2018 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc în perioada 03 – 12 aprilie 2017:
  • înscrierea online – AICI (<– LINK)= 03 – 09 aprilie 2017 (pasul 1); 
   • 09 aprilie 2017, la ora 23:59:59, este ultima zi de înscriere online la concurs;
  • depunerea documentelor la Decanat = 10 – 12 aprilie 2017, între orele 10:30–15:30 (pasul 2);
   • Lista documentelor poate fi găsită în afișul general;
   • Informații care se notează pe dosar – AICI (<– LINK).
 • Selecţia ERASMUS pentru anul academic 2017–2018 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc, orientativ, în perioada 24–26 aprilie 2017:
  • selecţia = evaluarea dosarelor + evaluarea competențelor lingvistice de limbă străină + interviul;
  • datele și orele exacte pentru selecție vor fi stabilite de Comisia UNICĂ de selecţie pe facultate;
  • dacă numărul de candidaţi este mai mare decât numărul de locuri rezervat facultății noastre, atunci Comisia unică de selecţie va stabili zile suplimentare pentru selecţia studenţilor înscrişi în concurs;
  • lista cu acorduri ERASMUS active şi numărul disponibil de burse ERASMUS se afişează la avizierul Decanatului şi pe site-ul facultăţii, http://lls.unibuc.ro/.

Puteţi consulta „Afişul general privind lansarea selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de studii) pentru anul academic 2017–2018”  AICI  (<– LINK)

Pentru CV-ul Europass – descărcați modelul actual de pe site-ul de specialitate
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

Pentru Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine numărul total de titulari care vor primi finanţare ERASMUS pentru maximum 4 luni / titular este de 85.
Numărul de rezerve va fi stabilit de facultate, în funcţie de punctajul final obţinut în urma selecţiei.

Puteţi consulta „Lista de mobilităţi ERASMUS cu destinaţiile şi locurile finanţate valabile în anul academic 2017–2018”  AICI (<– LINK)

Vă rugăm insistent să parcurgeţi întregul afiş general, pentru a vă informa cu privire la condiţiile şi criteriile generale de selecţie, actele necesare pentru dosarul de concurs şi alte precizări importante!

Pentru întrebări şi nelămuriri, consultaţi responsabilul ERASMUS al Departamentului de care aparţineţi sau scrieți la adresa de e-mail international@lls.unibuc.ro!

 

Listele şi informaţiile de mai sus pot fi consultate şi la avizierul facultăţii:

Str. Edgar Quinet 5–7 (la Decanat)