Studenții care nu au depus extrasul de cont pentru primirea burselor le pot ridica după cum urmează:

  • 23 februarie, program 11:00-15:00;
  • 24 februarie, program 10:00-13:00;
  • 27 februarie, program 11:00-15:00;

Anunț important: Studenții care nu au depus extrasul de cont și nu și-au ridicat bursa din octombrie până în decembrie sunt așteptați la casierie până la 2 martie (programul identic cu cel de mai jos) pentru a completa cererea de reordonanțare la mandatarul FLLS (dna. Maria Ene). Serviciul Social a anunțat că reordonanțarea se va face în luna aprilie NUMAI PE CARD, așadar studenții în cauză sunt rugați să aducă și extrasul de cont (eventualele excepții vor face obiectul unei cereri motivate, însoțită de documente doveditoare).

Decontările pentru RATB vor avea loc după cum urmează:

  • 23 februarie, program 11:00-15:00;
  • 24 februarie, program 10:00-13:00;
  • 27 februarie – 2 martie (inclusiv), program 11:00-15:00;

Pentru decontări se vor preda următoarele:

  • copie card RATB nominal (portofel electronic);
  • chitanța de plată (ștampilată*) a abonamentului RATB în original;

Important:

  • Toți studenții trebuie să prezinte carnetul vizat și un act de identitate.
  • Atât ridicarea burselor cât și decontarea abonamentelor RATB se vor face la casieria din Pitar Moș (parter, dreapta, după scări)

*Studenții care nu au chitanța ștampilată se pot adresa unităților RATB pentru aplicarea ștampilei, chitanțele nu se primesc fără ștampilă.