ATENȚIE! Înscrierea în an/înmatricularea este obligatorie pentru toți studenții (vezi mai jos).
 
Înscrieri în an/Înmatriculări
Înscrierea în an este obligatorie pentru toți studenții și presupune:

  • Anul 1/M1 buget – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport;
  • Anul 1/M1 taxă – semnarea contractelor de studii și a fișelor de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, ridicarea carnetului de student și a legitimației de transport;
  • Anii 2,3, M2 buget – completarea fișei de înscriere*, vizarea carnetului de student și ridicarea unei noi legitimații de transport (în acest sens, se va aduce o poză nouă, format buletin 3/4);
  • Anii 2,3, M2 taxă – completarea fișei de înscriere*, depunerea chitanței de plată a taxei**, vizarea carnetului de student și ridicarea unei noi legitimații de transport (în acest sens, se va aduce o poză nouă, format buletin 3/4).

ATENȚIE! Studenții care nu au diploma de Bacalaureat (în original) în dosar nu pot beneficia de loc bugetat!
Planificarea înscrierilor în an – după secția A (program 10:00-14:00):

  • 3-6 Octombrie – ANUL I
  • 9-10 Octombrie – ANUL II
  • 11-12  Octombrie  –  ANUL III + Semestre de grație + Reînmatriculări (licență)
  • 13, 16 Octombrie – Master – Anii I și II + Semestre de grație + Reînmatriculări (master)
  • 17 Octombrie – Doctorat – Toți anii

*Contractele de studii și fișele de înscriere pentru anul 1 (licență) sunt NOMINALE și vor putea fi ridicate de la secretariat. Fișele de înscriere anuală și anexa pentru ceilalți ani se pot descărca AICI (LICENȚĂ) și AICI (MASTER). Contractele de studii pentru anul 1 (master) sunt nenominale și pot fi completate pe loc sau descărcate AICI.
**Taxa de școlarizare se plătește la Facultatea de Drept (vezi AICI) sau în contul bancar (detalii mai jos), până la sfârșitul lunii octombrie, aducerea chitanței/dovezii de plată (original și copie) la secretariat este OBLIGATORIE! Studenții care nu pot plăti până la data stabilită prin planificarea de mai sus pot plăti până la sfârșitul lunii dar nu pot completa înmatricularea până la aducerea chitanței!
Taxele de studii se pot plăti în următoarele conturi:
Beneficiar: UNIVERISTATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO05RNCB0076010452620315 (Filologie, Traducători. Studii Culturale, Masterat – mai puțin CLOE, Doctorat) sau RO59RNCB0076010452620313 (LMA, Masterat CLOE)
BANCA: BCR SECTOR 5
Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Specializarea / Anul de studiu
ATENȚIE! Dovada de plată (ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat!
 
 

Deschiderea anului universitar - secții
Festivitatea de deschidere va avea loc în data de 2 octombrie, ora 10:00, la Casa de Cultură a Studenților (în spatele Operei – Calea Plevnei nr. 61) – link Google Maps – AICI.
Deschiderile pentru secțiile FLLS pot fi consultate AICI. Secțiile care nu au anunțat deschideri separate vor avea deschiderea la primul curs.
Cursurile încep de miercuri, 4 octombrie (cu excepția semnalată mai jos pentru LMA – anul 1).
 
Seminarul introductiv
 
Seminarul Introductiv este un proiect organizat de Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Universitatea din București (ASLS), cu scopul de a veni în ajutorul studenților proaspăt intrați în facultate, prin prezentarea și explicarea unor subiecte esențiale oricărui student, cum ar fi: examene, taxe, orar, drepturile studentului, burse, timp liber etc. De asemenea, aceștia au șansa de a-și cunoaște oportunitățile de angajare și de a interacționa cu reprezentanți ai unor firme de renume internațional. Ediția de anul acesta a Seminarului Introductiv va avea loc în perioada 2-3 octombrie, la sediul Facultății de Limbi și Literaturi Străine din strada Edgar Quinet, începând cu ora 17:00 în amfiteatrele Bălcescu (et.1) și Maiorescu (et. 3). Mai multe informații AICI.
 
Orare
Orarele și grupele care au fost deja publicate pot fi consultate la avizierele catedrelor și/sau pe site-urile departamentelor (vezi AICI) și, centralizate, pe pagina dedicată orarelor (vezi AICI).
Burse
Informațiile despre burse nu au fost încă publicate. Informații generale despre burse AICI.
 
Sport - obligatoriu anul 1
Înscrierile pentru diversele cursuri de educație fizică se fac la Departamentul de Educație Fizică și Sport (DEFS) – detaliile vor fi publicate pe site-ul DEFS AICI.
Vă reamintim că sportul este obligatoriu în anul I (licență) și facultativ în anul II.
 
Traducători - limba a treia
Prelungire înscrieri – 9-10 octombrie
Anul I – Limba a treia – specializări disponibile: 1. bulgară 2. catalană 3. maghiară 4. neerlandeză 5. polonă 6. portugheză 7. slovenă
Înscrierile au loc în sediul Edgar Quinet, et. 3, sala 323 (Portugal), program 10:00-14:00 pentru limbile bulgară, polonă și slovenă și, respectiv, prin email la mdenisa.munteanu@gmail.com pentru limba maghiară (se vor trimite cererile scanate/fotografiate).
Informații despre departamente – AICI. Model cerere – AICI
Franceză B (filologie și traducători)
Luni, 2 octombrie 2017, ora 16, studenții anului I Filologie Franceză B (Limbi Străine, Litere/LUC), respectiv Traducători-Interpreți care NU au dat examen de admitere la limba franceză se vor prezenta la testul de limbă organizat în vederea împărțirii pe grupe de studiu.
Sălile în care va avea loc testarea, precum și repartizarea studenților în săli vor fi comunicate vineri, 29 septembrie, pe site-ul Departamentului de Limba și Literatura Franceză și pe pagina de Facebook a Departamentului.
ATENȚIE! Repartizarea pe grupe de studiu a studenților este condiționată de prezența la testare, aceasta având caracter OBLIGATORIU. Studenții absenți nu vor fi repartizați pe grupe, prin urmare se vor afla în imposibilitatea de a-și lua orarul și de a se prezenta la cursuri. 
Orarul anului I Filologie Franceză B, respectiv Traducători-Interpreți va fi afișat marți, 3 octombrie, orele 20, după împărțirea studenților pe grupe de studiu.
Studenții anului I LMA vor beneficia de o testare aparte. Toate informațiile în acest sens le vor fi comunicate ulterior.
Anunț pentru Limbi Moderne Aplicate - anul 1
Testul la limba engleză în vederea împărțirii în grupe are loc sâmbătă, 7 octombrie, ora 10:00, clădirea din Pitar Moș.
Studenții care au diplome Cambridge, Toefl, Ielts pot trimite diploma scanată pe adresa admitere@lls.unibuc.ro sau le pot aduce direct la test pentru echivalare.
Pentru mai multe detalii referitoare la orar, modulul psihopedagogic, împărțirea pe grupe etc. – vor fi postate pe grupul de Facebook LMA Engleză A 2017-2020. Toți studenții secției vor fi adăugați cu ajutorul adresei de email din fișa de înscriere în prima săptămână din octombrie.
Cursurile pentru limba engleză, drept, economie pentru toate specializările LMA și informatică pentru toate specializările LMA cu excepția Franceză B vor începe de luni, 9 octombrie (după împărțirea în grupe).
 
Înscrieri modul psihopedagogic
Informații despre înscrierea la modul pot fi găsite aici: http://fpse.unibuc.ro/admitere/modul-psihopedagogic