În cursul anului 2016, Serviciul de Informaţii Externe continuă tradiția organizării şi desfăşurării, în colaborare cu Universitatea din București, a stagiului de practică în domeniul OSINT (Open Source Intelligence).
Stagiul oferă studenţilor participanţi posibilitatea de a dobândi experienţă practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniştilor de elită. Oferim, astfel, o oportunitate pe care partenerii noştri euroatlantici o utilizează de mult timp în dialogul cu mediul universitar.
Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma desfăşurării stagiului se stabilește de către Universitatea din București.
Stagiul este destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat, la Facultățile de Filosofie, Istorie, Jurnalism şi ştiinţele comunicării, Limbi şi literaturi străine, Știinţe politice, respectiv la sfârşitul ciclului de masterat, cu durata de 1 an, la Facultatea de Drept.
Stagiul este structurat în două serii de practică, desfăşurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa maximum 4 studenţi.
Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • sunt studenți în anul I de masterat la disciplinele menționate;
 • au exclusiv cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • nu au cazier judiciar;
 • au absolvit cursurile universitare cu nota la licenţă peste 8,50;
 • au fost admişi la cursurile de masterat cu nota peste 8,50.

 
În vederea participării la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatul Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti, cel târziu până la data de 15 aprilie, în două exemplare, un dosar de înscriere care conţine:

 1. a) cerere de înscriere, în care se va preciza și motivația participării la stagiu (modelul se găsește la secretariatele facultăților cuprinse în program și la secretariatul Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti);
 2. curriculum vitae actualizat;
 3. cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
 4. adeverinţă care să ateste urmarea cursurilor masterale și nota de admitere la master;
 5. copie a diplomei de licenţă sau adeverință care să ateste nota la licență;
 6. copie a actului de identitate.

 
Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai UB şi SIE. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale, care au abilităţi de gândire strategică şi cunosc limbi străine. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidați și, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la secretariatul Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti (Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46), telefon: 021-3059713.
Poster UB_Osint NOU