Anunț - rezultatele finale (+ contestații) ale concursului ERASMUS studenţi (stagii de studii pentru a.a. 2016–2017)
Rezultatele finale (+ contestații) ale selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţeşti din sesiunea martie–aprilie 2016 a anului universitar 2015–2016 în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine au fost afişate azi, Marți, 26 aprilie 2016.
În data de 25 aprilie 2016, în intervalul orar 16:00 – 21:00, au fost depuse la Decanat 7 contestații. În urma reevaluării dosarelor celor 7 candidați contestatari, comisia de selecție ERASMUS a stabilit că rezultatele vor rămâne nemodificate: i.e.
1. Benko Alexandra – L1 / punctaj final 82,65 / statut RESPINS (destinații ocupate);
2. Bordea (Lonean) Miruna Elena – L3 / punctaj final 88,50 / statut RESPINS (destinații ocupate);
3. Enciu Teodora Cătălina – L1 / punctaj final 81,38 / statut RESPINS (destinații ocupate);
4. Dabija Ștefan – L1 / punctaj final 80,00 / statut REZERVA 13 (destinația E SALAMAN 02);
5. Mirea Casian Mihail – L2 / punctaj final 81,50 / statut REZERVA 5 (destinația D KIEL 01);
6. Necula Maria – L2 / punctaj final 78,56 / statut RESPINS;
7. Pătrăchioiu Teodora Cezara – L2 / punctaj final 78.74 / statut RESPINS.
Anunţ important pentru studenţii declaraţi TITULARI:

 • Toţi studenţii selectaţi în calitate de TITULAR în urma concursului pentru bursele ERASMUS, sesiunea martie–aprilie 2016, vor fi contactaţi prin e-mail de către reprezentanţii Biroului ERASMUS+ al Universităţii din Bucureşti, în vederea transmiterii procedurilor ulterioare procesului de selecţie (i.e. documente, informaţii).

Anunţ important pentru studenţii declaraţi REZERVE:

 • Toţi studenţii selectaţi în calitate de REZERVĂ în urma concursului pentru bursele ERASMUS, sesiunea martie–aprilie 2016, vor fi contactaţi prin e-mail de către reprezentanţii Biroului ERASMUS+ al Universităţii din Bucureşti:
  • DOAR DACĂ vor exista fonduri suplimentare de finanţare.
  • DOAR DACĂ vor exista situaţii în care studenţii titulari vor renunţa la locul repartizat în urma concursului ERASMUS. În cazul în care vor fi astfel de situaţii, atunci rezerva care se califică în ordine (în ordinea descrescătoare a mediilor), va putea primi finanţarea titularului, dar NU şi destinaţia acestuia.

 

Listele şi informaţiile de mai sus pot fi consultate şi la avizierul facultăţii:
Str. Edgar Quinet 5–7 (la Decanat)

Anunț - rezultatele concursului ERASMUS studenţi (stagii de studii pentru a.a. 2016–2017)
Rezultatele selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţeşti din sesiunea martie–aprilie 2016 a anului universitar 2015–2016 în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine au fost afişate azi, Luni, 25 aprilie 2016.
Catalogul (centralizatorul final) cu rezultatele selecţiei Erasmus în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi se poate consulta AICI.
Eventualele contestaţii se pot depune doar azi, Luni, 25 aprilie 2016, în intervalul orar 16:00–21:00, la Decanat:

 • Contestaţiile vor fi adresate decanului facultăţii şi vor fi scrise manu propria!!
 • Au dreptul de a depune contestații doar candidații declarați „rezerve” și „respinși pe baza mediei”!!
 • Contestaţiile se pot depune doar pentru re-evaluarea dosarelor (nota 3)!!
 • NU se acceptă contestaţii la evaluarea orală (i.e. interviu) (nota 1 + nota 4)!!
 • Baremul de notare şi evaluare se poate consulta AICI.

Anunţ important pentru studenţii declaraţi TITULARI:

 • Toţi studenţii selectaţi în calitate de TITULAR în urma concursului pentru bursele ERASMUS, sesiunea martie–aprilie 2016, vor fi contactaţi prin e-mail de către reprezentanţii Biroului ERASMUS+ al Universităţii din Bucureşti, în vederea transmiterii procedurilor ulterioare procesului de selecţie (i.e. documente, informaţii).

Anunţ important pentru studenţii declaraţi REZERVE:

 • Toţi studenţii selectaţi în calitate de REZERVĂ în urma concursului pentru bursele ERASMUS, sesiunea martie–aprilie 2016, vor fi contactaţi prin e-mail de către reprezentanţii Biroului ERASMUS+ al Universităţii din Bucureşti:
  • DOAR DACĂ vor exista fonduri suplimentare de finanţare.
  • DOAR DACĂ vor exista situaţii în care studenţii titulari vor renunţa la locul repartizat în urma concursului ERASMUS. În cazul în care vor fi astfel de situaţii, atunci rezerva care se califică în ordine (în ordinea descrescătoare a mediilor), va putea primi finanţarea titularului, dar NU şi destinaţia acestuia.

 

Listele şi informaţiile de mai sus pot fi consultate şi la avizierul facultăţii:
Str. Edgar Quinet 5–7 (la Decanat)

 
 

Anunţ – interviul candidaţilor, selecţia ERASMUS studenţi (stagii de studii pentru a.a. 2016–2017)
Interviurile studenţilor în vederea selecţiei ERASMUS pentru anul universitar 2016–2017 vor avea loc în zilele de marți (19 aprilie 2016), miercuri (20 aprilie 2016), joi (21 aprilie 2016) şi vineri (22 aprilie 2016), între orele 10:00–17:00, la Sala de Consiliu a Facultății de Limbi şi Literaturi Străine (sediul din Str. Pitar Moș nr. 7–13, etajul 1).
Interviul va dura aproximativ 5 minute pentru studenţii înscrişi cu un dosar, respectiv aproximativ 10 minute pentru studenţii înscrişi cu două dosare.
Interviul se va susţine în limba română şi în limba străină pentru care concurează studentul.
Toţi candidaţii sunt rugaţi să aibă asupra lor actul de identitate şi carnetul de student.
Intervievarea studenţilor se va face în ordinea alfabetică a numelui de familie.
Lista completă a candidaţilor programaţi în zilele menționate anterior se poate consulta AICI.
Anunț important privind selecția Erasmus (interviul candidaților) - stagii de studiu pentru a.a. 2016-2017
Vă aducem la cunoștință că în formularul online au fost înregistrate 155 de intrări, unele pentru o singură direcție de studiu (limba A sau B din specializare), altele pentru ambele direcții de studiu (limba A și B din specializare).
Vă reamintim că preselecția Erasmus a constat în completarea formularului online și transmiterea prin e-mail a documentației aferente. Ulterior preselecției, echipa Erasmus a FLLS a intrat în procesul de verificări și de cuplări între formularul online și documentația necesară pentru concurs.
Din cauza numărului mare de înregistrări, verificările și imprimările iau mai mult timp decât ne-am fi așteptat. Acestea sunt încă în curs și sperăm ca mâine, 12 aprilie 2016, să le încheiem.
În consecință, vă aducem la cunoștință că selecția Erasmus a candidaților, propusă inițial pentru perioada 11 – 15 aprilie 2016 (orientativ), va fi decalată pentru perioada 14 – 19 aprilie 2016 sau perioada 18 – 22 aprilie 2016 (orientativ).
Vă informăm, totodată, că selecția propriu-zisă va avea o durată de 4 zile / cu interval orar 10:00 – 17:00, din motivul menționat anterior, și anume numărul mare de înscrieri la concurs.
Datele exacte ale selecției le vom anunța imediat ce finalizăm etapa verificărilor dosarelor.
Stagii de studiu Erasmus pentru a.a. 2016-2017

Anunţul general  –  lansarea selecţiei ERASMUS studenţi

Universitatea din Bucureşti a decis lansarea selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de studii) pentru anul academic 2016–2017.

 • Preselecţia ERASMUS pentru anul academic 2016–2017 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc în perioada 28 martie – 08 aprilie 2016:
  • preselecţia = înscrierea online la adresa http://goo.gl/forms/UYoM5G43gr – și transmiterea documentelor necesare pe adresa echipei Erasmus – international@lls.unibuc.ro;
  • 08 aprilie 2016, la ora 23:59, este ultima zi de înscriere online și de transmitere prin e-mail a documentației necesare concursului.
 • Selecţia ERASMUS pentru anul academic 2016–2017 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc în perioada 11–15 aprilie 2016:
  • selecţia = evaluarea dosarelor + evaluarea competențelor lingvistice de limbă străină + interviul;
  • datele și orele exacte pentru selecție vor fi stabilite de Comisia UNICĂ de selecţie pe facultate;
  • dacă numărul de candidaţi este mai mare decât numărul de locuri rezervat facultății noastre, atunci Comisia unică de selecţie va stabili zile suplimentare pentru selecţia studenţilor înscrişi în concurs;
  • lista cu acorduri ERASMUS active şi numărul disponibil de burse ERASMUS se afişează la avizierul Decanatului şi pe site-ul facultăţii, http://lls.unibuc.ro/.

 
Puteţi consulta „Afişul general privind lansarea selecţiei ERASMUS pentru mobilităţi studenţi (stagii de studii) pentru anul academic 2016–2017” AICI.
Pentru CV-ul Europass – descărcați modelul actual de pe site-ul de specialitate
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
Pentru Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine numărul total de titulari care vor primi finanţare ERASMUS pentru maximum 4 luni / titular este de 80.
Numărul de rezerve va fi stabilit de facultate, în funcţie de punctajul final obţinut în urma selecţiei.
Puteţi consulta „Lista de mobilităţi ERASMUS cu destinaţiile şi locurile finanţate valabile în anul academic 2016–2017”  AICI.
Vă rugăm insistent să parcurgeţi întregul afiş general, pentru a vă informa cu privire la condiţiile şi criteriile generale de selecţie, actele necesare pentru dosarul de concurs şi alte precizări importante!
Pentru întrebări şi nelămuriri, consultaţi responsabilul ERASMUS al Departamentului de care aparţineţi sau scrieți la adresa de e-mail international@lls.unibuc.ro!
Pentru întrebări şi nelămuriri, consultaţi responsabilul ERASMUS al Departamentului de care aparţineţi!
Listele şi informaţiile de mai sus pot fi consultate şi la avizierele din sediile facultăţii noastre:
Str. Edgar Quinet 5–7 (la Decanat) şi Str. Pitar Moş 7–13.
 

Stagii de practică Erasmus+ pentru a.a. 2015-2016, semestrul 2
Universitatea din București a decis în Ședința de Coordonare din 14 martie 2016 lansarea selecției pentru stagii de mobilități de practică în cadrul Programului ERASMUS+, în perioada mai – septembrie 2016, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2015–2016, capitolul SMP (student mobility for placement), pentru un număr de 16 mobilități, cu un total de finanțare de 30.800 EURO.
Selecția pentru aceste mobilități va avea loc la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, și NU la nivelul fiecărei facultăți.
Stagiile de practică Erasmus vor fi finanțate pentru o perioadă de minimum 2 luni și maximum 3 luni (stagiile se pot efectua începând cu luna mai 2016 până la data de 30.09.2016, maximum – i.e. semestrul 2 din a.a. 2015-2016).
Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB până pe data de 15 aprilie 2016,
Formularul Learning Agreement for Traineeship trebuie depus la Biroul Erasmus+ în vederea selecției, semnat numai la nivel de facultatea din UB (Decan / Responsabil Erasmus / Director Școală Doctorală și respectiv coordonatorul lucrării de licență/disertație/doctorat). După selecție, acest formular va fi necesar să fie semnat și de instituția-gazdă.
Dacă există studenți care încă nu și-au ales conducătorul pentru lucrarea de licență/disertație, recomandarea necesară pentru dosarul de selecție poate fi dată de un profesor din specializarea pentru care dorește studentul să efectueze practica Erasmus.
Candidatul pentru stagii de practică trebuie să fie înmatriculat la UB și pe durata stagiului Erasmus, ceea ce înseamnă că studenții în anii terminali, care urmează să susțină examenul de licență/disertație în luna iunie 2016, NU se pot înscrie la acest concurs.
În cadrul noului Program ERASMUS+, un student care a beneficiat deja de un stagiu de studii Erasmus mai poate beneficia și de un stagiu de practică Erasmus o singură dată pe durata fiecărui ciclu de studii, respectiv:
1) – un student care a beneficiat de stagiu de practică Erasmus pe durata ciclului 1 – studii universitare de licenţă mai poate beneficia de un stagiu de practică Erasmus pe durata ciclului 2 – studii universitare de masterat;
2) – un student care a beneficiat de stagiu de practică Erasmus pe durata ciclului 2 – studii universitare de masterat mai poate beneficia de un stagiu de practică Erasmus pe durata ciclului 3 – studii universitare de doctorat.
Anunțul pentru selecția pentru stagii de practică Erasmus este disponibil și la adresa UB – http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2/.
– afișul general de selecție pentru stagii de practică Erasmus UB – AICI;
– documentul Learning Agreement for Traineeshp – AICI.
Pentru orice informații suplimentare contactați Biroul Erasmus+ al U.B.