UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  6  octombrie 2016, ora 14,00 în sediul din Str. Pitar Moș, la Centrul de studii arabe a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusţinerea  tezei  de doctorat intitulată:

„MORFO-SINTAXA DIALECTULUI ARAB NORD-MESOPOTANIAN DIN SIIRT (TURCIA)”

de  către

BIȚUNĂ GABRIEL