UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

ŞCOALA DOCTORALĂ: LIMBI ȘI IDENTITĂȚI CULTURALE

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  21  octombrie 2016, ora 10,00 în sediul din Str. Edgar Quinet, la Sala 322 al Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine va  avea  loc  presusţinerea  tezei  de doctorat intitulată:

„The Romanian Adjective in an L2 Acquistion Process with Turkish Immigrant Children”

de  către

AGAOGLU HAYATI