Departamentul de Filologie Rusă și Slavă de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, precum și Asociația Slaviștilor din România are plăcerea de a vă invita la lansarea volumului jubiliar, Omagiu la 70 de primăveri, îngrijit de Octavia Nedelcu, editura Lider Internațional, dedicat colegei noastre, prof. dr.  Anca Irina Ionescu, eveniment care va avea loc la Casa Universitarilor, în data de 5.V. 2016, orele 17.00. Cercetător recunoscut în domeniul bohemisticii, al mitologiei, lingvisticii și al literaturilor slave comparate, al relațiilor culturale româno-cehe în România, al receptării culturii cehe în România, un slavist în adevăratul sens al cuvântului, model pentru tinerele generații, prof. dr. Anca Irina Ionescu aniversează 70 de primăveri.
Vă invităm să-i fim alături
Layout 1