Calendarul cazărilor 2016

Etapa 2 (redistribuiri):

 • 24-29 septembrie – (re)depunerea cererilor prin email la cazari@asls.ro cu subiectul Redistribuiri sau personal (program identic cu ridicarea cererilor – vezi mai sus);
  • ATENŢIE! Cererile neaprobate în prima etapă NU se consideră depuse pentru a doua etapă automat, fără intervenţia studentului în cauză! Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile care vor însoţi listele.
 • 4 octombrie ora 16:00 – lista (ierarhia) actualizată (la ora 23:45) poate fi consultată AICI (actualizări cu verde);
  • Au fost luate în considerare punctajele finale;
  • Criteriile de departajare pentru punctaje egale au fost explicate în coloana de observații;
  • Studenții din anul 1 la TAXĂ (cu excepția cazurilor sociale) și din semestrele de grație vor fi cazați numai după parcurgerea întregii liste;
  • Sunt disponibile un număr de 114 locuri (dintre care 21 în complexul Măgurele) pentru cei 104 studenți înscriși, se consideră îndeplinită garantarea locului pentru cazurile sociale grave;
 • 4 octombrie – depunerea contestaţiilor (prin email – cazari@asls.ro) până pe 5 octombrie ora 7:30;
 • 5 octombrie, ora 8:30 amf. Pușkin (Pitar Moș, et. 1) – redistribuirea locurilor în ședință publică (ATENŢIE! Prezenţa este obligatorie pentru toate persoanele de pe listă! Pot fi trimiși reprezentanți cu copia actului de identitate a titularului!);
 • 3-8 octombrie  – cazarea efectivă la administraţia căminelor (program 8:30-15:00). Locurile necontractate după data limită vor fi redistribuite!

Etapa 3 (re-redistribuiri) – nu va mai avea loc, conform planificării UB. Locurile rămase libere după etapa a doua vor fi redistribuite de Comisia Centrală de Cazare a Universităţii.
Etapa 1:

 • 09.05-03.06 – depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, și M2):
 • 28.07-31.07 – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I și M1):
 • 15-17 septembrie – depunerea dosarelor pentru candidații admiși la admitere (viitorii ani I, M1 și D1) – detalii AICI;
 • 17 septembrie – afişarea listelor punctajelor obţinute de studenţii din anii în curs (viitori ani II, III şi M2):
 • până luni, 19 septembrie, ora 12:00 – depunerea de contestații la adresa punctajelor obținute – prin email – cazari@asls.ro;
 • 22 septembrie – afişarea listei cu beneficiarii locurilor de cazare (toţi anii) pe site-ul Facultăţii (în jur de ora 20:00);
 • 23 septembre – depunerea contestaţiilor (sediul FLLS din Edgar Quinet/prin email) 13:00-15:00;
 • 23 septembrie – afişarea listelor finale – pe site-ul Facultăţii (în jur de ora 20:00);
 • 26-29 septembrie – Ridicarea cererilor aprobate (sediul FLLS din Edgar Quinet, amf. Maiorescu, program 10:00-12:00);
 • 26 septembrie – 2 octombrie (8:30-15:00) – Cazarea efectivă în cămine.

Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

Cazări - etapa 1 (distribuiri)
Listele beneficiarilor locurilor la cămin în anul 2016/2017, etapa 1 (distribuiri):
Anul 1 (dosar)    Anul 1 (examen)    Anul 1->2    Anul 2->3    Master 1    Master 1->2   Doctorat 
În atenția candidaților care au primit loc la cămin:

 1. Ridicarea cererilor se poate face în intervalul 26-29.09, din Edgar Quinet, amf. Maiorescu (et.3), interval 10:00-12:00. Cererile neridicate până la data de 30.09 se anulează, iar locurile vor fi ocupate în etapa redistribuirilor.
 2. Cazarea efectivă (care presupune semnarea contractului și plata regiei pentru prima lună) se poate face doar de către titular (sau cu procură) în intervalul 26.09-02.10, program 8:30-15:00, la administrația căminului, cu cererea aprobată (ridicată de la facultate) și actul de identitate.

În atenția candidaților care NU au primit loc la cămin:

 1. Puteți consulta o listă orientativă a căminelor private din București – AICI;
 2. Puteți apela la programul Cazare Alternativă (detalii AICI) organizat de Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră din cadrul Universității din București;
 3. Puteți urmări anunțul pentru locurile în căminul C2 al UTCB, care va avea o procedură separată de distribuire și redistribuire (mai jos);
 4. Puteți redepune cererea pentru etapa a doua (redistribuiri) în intervalul 24.09-29.09 prin email (cazari@asls.ro – subiectul Redistribuiri). Atenție! Nu puteți depune cererea și pentru redistribuiri și pentru UTCB. În cazul în care cererea pentru UTCB nu va fi aprobată, aceasta se consideră automat valabilă pentru redistribuiri (care au loc după cazarea în UTCB).

 
 

ATENŢIE! Vă rugăm citiţi cu atenţie următoarele menţiuni primite de la comisia de cazare:

 1. Punctajele contestate anterior au fost verificate și actualizate (unde a fost cazul), fiind marcate cu verde în listele de mai sus. Nu se mai admit contestări ale punctajelor pentru anii în curs, perioada de timp fiind încheiată pentru etapa respectivă.
 2. Vă reamintim că, pentru a respecta intervalul normal de punctaj pentru ceilalți ani (0-600), punctajele la anul 1->2 pentru situația academică au fost corectate cu un factor de 0,967742, întrucât anul I are 62 de credite (în loc de 60) după introducerea Educației Fizice ca disciplină obligatorie. Astfel, persoanele cu 620 de puncte vor avea 600 de puncte, persoanele cu 550 de puncte vor avea 532 de puncte etc.
 3. Continuitățile au fost acordate, în limita locurilor disponibile, până la punctajul de 500 de puncte, cu excepția căminelor Pallady 1 și 2 și Grozăvești A1 – care au, în general, punctaje mai ridicate.
 4. Reamintim faptul că punctajele pentru criteriul academic sunt acordate pentru mediile din vară, fără a include rezultatele restanţelor şi materiilor facultative (modulul psihopedagogic şi sportul în anul 2). Restanțele și măririle vor fi luate în calcul în etapa redistribuirilor.
 5. Cazul social (şi punctajul acordat, în consecinţă), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri de cel mult 400 RON/membru de familie.
 6. Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a primit 50 de locuri în căminele Universității Tehnice de Construcții din București (detalii despre condiții și costuri AICI). Informații despre distribuirea acestor locuri vor fi afișate pe site, separat, mai jos.
 7. Contestații la listele de mai jos pot fi depuse în cursul zilei de 23.09.2016, la sediul FLLS din str. Edgar Quinet, sala 318 (et.3), program 13:00 – 15:00 sau prin email (cazari@asls.ro, până la ora 15:00). ATENȚIE! Contestațiile reprezintă semnalarea unor nereguli sau incorectitudini în procesul de cazare, care trebuie menționate clar în textul emailului! Contestațiile care nu vizează un aspect anume (de tipul “nu am primit cămin, doresc să primesc cămin”) nu vor fi luate în considerare.
 8. Doctoranzii (inclusiv cei aflaţi încă în procesul de admitere) care nu au depus încă cereri de cazare și nu au contactat încă comisia de cazare vor putea depune cereri numai în etapa redistribuirilor!
 9. Reamintim următoarele menţiuni (din metodologia FLLS):

Art. 15. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.
Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

 

UTCB
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a primit 50 de locuri în căminul nr. 2 al Universității Tehnice de Construcții din București (detalii despre condiții și costuri AICI). Informații despre distribuirea acestor locuri:

 • În urma distribuirilor din etapa 1 sunt disponibile 48 de locuri;
 • Studenţii care au depus deja cerere și nu au primit loc în căminele UB și doresc să ocupe un loc în acest cămin pot trimite un email, până cel târziu duminică, 25.09 ora 23:59, la cazari@asls.ro, cu subiectul UTCB.
 • Toate cererile pentru UTCB au fost validate (au primit loc).
 • Cererile validate pentru UTCB vor fi considerate automat retrase de la redistribuiri;
 • Ridicarea cererilor se va face în intervalul 28-30.09;
 • ATENȚIE! Cazarea efectivă va avea loc în data de 02.10.2016, program 12:00-16:00.
Cazare alternativă
Programul “Cazare Alternativă” este organizat de Departamentului de Consiliere și Orientare pentru Carieră din cadrul Universității din București și vizează centralizarea ofertelor de cazare din partea proprietarilor particulari de imobile. Mai multe detalii AICI.
Programul se desfășoară în perioada 26 septembrie – 7 octombrie 2016.
Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, și M2):

Depunerea dosarelor pentru anii în curs (viitorii ani II, III, și M2) va avea loc în intervalul 9 mai – 3 iunie 2016, în sediul din str. Pitar Moș, et. 2, sala CRSC/Decanat (lângă amf. Bogdan).

Program:

 • luni, marți, joi, vineri 10:00 – 12:00;
 • miercuri 16:00-18:00;

Vă rugăm verificați lista de acte necesare (mai jos). NU se admit dosare incomplete!
ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII

Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 1. Ultima chitanţă de plată a chiriei (în cazul în care au locuit la cămin);
 2. Fotocopie după cartea de identitate;
 3. Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele doveditoare pentru activităţi extracurriculare (dacă este cazul):

I. Merite excepţionale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

II. Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

III. Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 1. (obligatoriu!) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 2. în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 3. Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 4. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 5. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 6. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist);

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.
Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

Depunerea dosarelor pentru anii I și M1 (admitere 2016)

Depunerea dosarelor pentru candidații admiși în 2016 (viitorii ani I și M1) va avea loc în intervalul dedicat confirmării locurilor la admitere, în sediul din Pitar Moș. Programul este disponibil AICI.

Vă rugăm verificați lista de acte necesare (mai jos). NU se admit dosare incomplete!

ACTE NECESARE DEPUNERII CERERII
Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 • Fotocopie după cartea de identitate;
 • Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 • (obligatoriu) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 • în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 • Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 • Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 • Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 • Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist).

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.
Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro

ATENŢIE! Vă rugăm să respectați planificarea de mai sus! Nerespectarea termenelor, indiferent de justificare, poate duce la pierderea repartizării!

INFORMAȚII GENERALE

Descrierea căminelor se găsește în Broșura Căminelor 2016/2017 – AICI.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are locuri repartizate în toate căminele Universității din București, cu excepția căminului Gaudeamus. De asemenea, locurile repartizate Facultății în căminele Pallady 1 și 2 au scăzut considerabil în ultimii ani și este posibil ca locurile primite să fie extrem de puține sau rezervate doctoranzilor!
Locurile sunt insuficiente pentru necesitățile Facultății, cu un grad apropiat de 50% a cererilor aprobate în ultimii ani.
Până la rezolvarea acestei situații, studenții care vor fi înmatriculați pe locuri CU TAXĂ din anul 1 și Master 1 nu pot depune cerere de cazare, cu excepția cazurilor sociale.
Reamintim următoarele menţiuni (din metodologia FLLS):

Art. 15. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.
Studenții anilor superiori pot depune cerere în perioada stabilită (mai-iunie), indiferent dacă au fost sau nu la taxă în anul curent, pentru că repartizarea buget/taxă are loc DUPĂ repartizarea locurilor la cămin.

DOCUMENTAȚII

 • Metodologia UB poate fi consultată AICI.
 • Metodologia FLLS este în stadiul de proiect (poate suferi modificări) și poate fi consultată AICI.
 • Descrierea căminelor FLLS poate fi consultată AICI.

 
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro