In atenția candidaților la examenul pentru obținerea gradului didactic II, august 2016
Examenul de gradul II la Limba franceză, Limba latină, Limba spaniolă, Limba italiană va avea loc luni, 29 august 2016, ora 10, Amfiteatrul HASDEU (etajul 2, partea cu bibliotecile), iar la Pedagogie va avea loc miercuri 31 august 2016, ora 9, sala 212, etajul 2 (partea cu secretariatul). Candidații își vor lua în același timp Adeverințele de perfecționare care se afla la Secretariatul FLLS.