A fost publicată metodologia de distribuire a taberelor studenţeşti pentru vara anului 2015. Metodologia poate fi descărcată AICI. Numărul de locuri repartizat FLLS este 37, conform documentului ataşat AICI.
Calendarul pentru Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine este :

 • 20 aprilie – 1 mai, depunerea cererilor de către candidaţi la Secretariat, în timpul programului;
 • 8 mai, afişarea listei cererilor depuse – AICI;
  • Candidații care nu au adus acte doveditoare pentru criteriul social/activitățile extracurriculare sau au informații lipsă în tabelul de mai sus sunt rugați să facă completările necesare la Decanatul FLLS (în timpul programului de lucru cu publicul) sau, prin email, la tabere@asls.ro;
 • 29 mai, afişarea listei cu beneficiarii locurilor în tabără;
  • Procesul verbal și ierarhia beneficiarilor pot fi găsite AICI (Atenție! Mediile nu iau în considerare disciplinele facultative – ex. sport/modul psihopedagogic!);
 • 2 iunie – 3 iunie, depunerea contestaţiilor la Secretariat, în timpul programului/prin email;
 • 5 iunie, afişarea listei finale;
  • Procesul verbal al comisiei de contestații poate fi descărcat AICI;
  • Lista inițială a beneficiarilor devine finală și poate fi descărcată AICI;
 • 25 iunie, ora 18:30, Pitar Moș, amf. Pușkin – întâlnirea cu beneficiarii (ȘI REZERVA) taberelor*. ATENȚIE! Prezența este obligatorie! Beneficiarii care nu vor putea fi prezenți sunt rugați fie să trimită un reprezentant cu copia actului de identitate fie să RĂSPUNDĂ LA TELEFON (numărul trecut în cerere). Persoanele care nu vor fi prezente, nu vor avea reprezentanți și nu vor răspunde la telefon în intervalul 18:30-19:30 VOR PIERDE LOCUL.
  • Locurile și seriile repartizate Facultății de Limbi și Literaturi Străine – pot fi consultate AICI.

ATENŢIE! Conform metodologiei (secţiunea I), pot beneficia de tabere numai studenţii de până la 35 de ani, integralişti (cu excepţia cazurilor sociale), la buget, din ciclurile de master şi licenţă (inclusiv anii III şi Master II). Mediile şi criteriul de integralitate luate în calcul vor fi cele aferente anului academic anterior (2013-2014). Pentru anul 1 şi M1 în curs se va lua în calcul doar semestrul 1 2014-2015.
 Completarea şi depunerea cererilor se face:

 • la Secretariatul FLLS, în timpul programului de lucru cu studenţii, până la data de 30.04.2015 (inclusiv);
 • prin email (cererea semnată şi scanată) – tabere@asls.ro până vineri, 1 MAI, ora 23:59;*
 • prin fax la nr. de tel 021.312.13.13 până vineri, 1 MAI, ora 16:00.*

Studenţii care au avut activităţi extraşcolare (conform metodologiei, secţiunea 1), trebuie să aducă actele doveditoare împreună cu cererea. Studenţii care se încadrează la criteriul social vor aduce acte care sa justifice fiecare caz în parte (pentru detalii, consultaţi metodologia – secţiunea I, cap. II, art. 4-5).
Cererea poate fi descărcată AICI.
Comisia de repartizare:
DECAN, Prof. dr. Liviu Franga; PRODECAN, Conf. dr. Roxana Utale; Reprezentant ASLS (Reprezentant în Consiliul FLLS) Mihai Lucacs.
Comisia de contestații:
PRODECAN, Conf. dr. Gheorghe Nicolaescu; PRODECAN, Conf. dr. Laura Sitaru; Reprezentant ASLS, Denisa Ribigan.
ATENŢIE – Acest anunţ va fi actualizat periodic, vă rugăm să verificaţi site-ul pe tot parcursul procesului.
*Dacă cererea nu este depusă fizic, originalul va fi adus la întâlnirea cu beneficiarii!