Anunț 06.10
Ședința publică pentru redistribuiri s-a încheiat. Întrucât nu se prevede existența unui număr semnificativ de locuri pentru o eventuală a treia etapă (cu excepția locurilor din Complexul Măgurele) la nivelul Facultății, activitatea Comisiei de Cazare FLLS se încheie. Comisia își va relua activitatea în perioada aprilie-mai 2016.
Redistribuirile la nivelul Universității vor avea loc începând cu data de 12 octombrie. Mai multe detalii despre această etapă la Serviciul Social și/sau Direcția Cămine-Cantine.
În atenția studenților care nu vor beneficia de locuri în căminele UB/UTCB: puteți beneficia de programul Cazare Alternativă, derulat de Departamentul Servicii pentru Studenți al UB. Detalii AICI.
Anunț 05.10
Lista pentru ședința publică de redistribuiri poate fi găsită AICI. (ACTUALIZATĂ!)
Sunt disponibile un număr de 82 de locuri în cămine (în afara complexului Măgurele) și un număr nelimitat de locuri în complexul Măgurele, așadar se consideră respectată garanția locurilor pentru cazurile sociale. Barajele de punctaj au fost departajate după următoarele criterii: anul superior (conform priorităților din metodologie), punctajul academic superior, media din anul anterior/admitere, media de Bacalaureat.
Candidații care au primit deja un loc în căminele UTCB, s-au retras sau sunt anul 1 la taxă (cu excepția cazurilor sociale validate de comisie, conform instrucțiunilor anterioare) nu vor participa la ședință și sunt marcați cu roșu.
Eventualele probleme/neclarități referitoare la listă sau proceduri pot fi semnalate prin email (cazari@asls.ro, până la data de 6.10, ora 8:00) sau personal, la Decanatul FLLS (str. Edgar Quinet, et.2, stânga) în intervalul 8:00-9:00, înaintea ședinței de redistribuiri.
Ședința pentru redistribuiri va avea loc marți, 6.10, ora 10:00, sediul din PITAR MOȘ, amf. Bogdan (et.2). Studenții vor fi strigați conform listei afișate mai sus și vor alege un loc dintre cele rămase disponibile la momentul respectiv, până la finalul listei. Beneficiarii locurilor le vor contracta ÎN ACEEAȘI ZI!
PREZENȚA LA ȘEDINȚA PENTRU REDISTRIBUIRI ESTE OBLIGATORIE!!
Cererile aprobate în prima fază (data ințială a publicării 23.09) și neredicate conform instrucțiunilor inițiale au fost anulate, iar locurile vor fi redistribuite în cadrul ședinței din 6.10.

Calendarul cazărilor 2015

Etapa 2 (redistribuiri):

 • 26.09 – 29.09 – (re)depunerea cererilor (program identic cu ridicarea cererilor – vezi mai sus);
  • Redepunerea cererii pentru redistribuiri (în cazul cererilor deja depuse) se poate face prin email, la cazari@asls.ro (cu subiectul Redistribuiri)
  • ATENŢIE! Cererile neaprobate în prima etapă NU se consideră depuse pentru a doua etapă automat!
 • 5.10 – afişarea listei de ordine pentru redistribuiri – pe site-ul Facultăţii (în jur de ora 14:00);
 • 6.10 – depunerea contestaţiilor, prin email (până la ora 8:00) sau personal – la Decanat – str. Edgar Quinet, et.2 – în intervalul 8:00 – 9:00;
 • 6.10, ora 10:00, PITAR MOȘ, amf. Bogdan (et.2) – redistribuirea locurilor rămase libere (ATENŢIE! Prezenţa este obligatorie!);
 • 6.10  – cazarea efectivă la administraţia căminelor (program 10:30-16:00).Cazarea efectivă se poate face numai personal (sau cu procură notarială) și presupune:
  • Prezentarea cererii aprobate de facultate
  • Semnarea contractului de cazare (puteți consulta modelul AICI)
  • Plata primei regii de cămin (puteți consulta tarifele de cazare AICI)
 • ATENȚIE! Depășirea datei limită pentru cazarea efectivă (6.10, ora 16:00) implică pierderea locului!

Etapa 3 (re-redistribuiri) – va avea loc numai în cazul în care Facultatea primeşte suficiente locuri, în perioada 7-10 octombrie.
ATENȚIE! Nu se prevede existența unui număr semnificativ de locuri pentru o eventuală a treia etapă (cu excepția locurilor din Complexul Măgurele), așadar aceasta nu va avea loc la nivelul Facultății!
Eventualele locuri rămase neocupate, de la toate facultățile UB, vor fi redistribuite de Comisia Centrală de Cazare a Universităţii, începând cu data de 12 octombrie.
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro
ATENŢIE!

 • Vă rugăm să respectați planificarea de mai sus! Nerespectarea termenelor, indiferent de justificare, poate duce la pierderea repartizării!
 • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine NU are repartizate locuri de cazare în căminul Gaudeamus (nici măcar pentru doctoranzi)!
 • Metodologia UB este în curs de modificare. Puteți consulta proiectul metodologiei AICI.
  • ATENȚIE! acest proiect nu este definitiv și poate suferi modificări substanțiale!
 • Metodologia FLLS este în stadiul de proiect (așteptând definitivarea metodologiei UB) și poate fi consultată AICI.
  • ATENȚIE! acest proiect este în faza finală și va suferi modificări numai în privințele în care contravine metodologiei UB.
 • Descrierea căminelor FLLS poate fi consultată AICI.

 
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro