Calendar burse sociale, de studiu și de merit:

19-23.10 – depunerea cererilor pentru bursele sociale;

26-28.10 – afișarea listelor cu studenții beneficiari ai burselor sociale, de studiu și de merit:

  • Au fost afișate criteriile de acordare și lista beneficiarilor pentru bursele de studiu și de merit. Documentul poate fi consultat AICI;
  • Studenții menționați în listele de mai sus sunt rugați să se prezinte la secretariat în perioada 26-29 octombrie pentru a completa o cerere. În caz contrar, beneficiarii vor pierde dreptul la bursă!
  • Au fost afișate listele cu bursele sociale! Documentul poate fi consultat AICI.

În atenția tuturor beneficiarilor de burse! Pentru a primi bursele, este obligatoriu să aduceți un extras de cont pe care să fie menționat codul IBAN și pe care veți completa NUME, CNP, FACULTATE, AN, SECȚIE și dacă ați primit burse de la UB în același cont în anul precedent (2014/2015). Extrasele de cont (cu toate informațiile scrise pe spate) vor fi depuse la Secretariatul FLLS, în timpul programului (luni-joi 12-14), până cel târziu miercuri, 4 noiembrie!

29-30.10 – depunerea contestațiilor;

2.11afișarea rezultatelor contestațiilor depuse  – AICI;

3.11 – afișarea listelor finale – listele inițiale rămân neschimbate.

Acte necesare pentru dosarul de bursă socială

Metodologie burse 2015/2016
Cuantumul și durata burselor pot fi consultate AICI.
Nu au fost publicate detalii privind bursele de performanță științifică!

ATENȚIE
STUDENȚII CARE VOR FI AFIȘAȚI CA BENEFICIARI AI BURSELOR DE STUDIU/MERIT, TREBUIE SĂ SE PREZINTE LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA 26-29 OCTOMBRIE PENTRU A COMPLETA O CERERE!

 
Întrebări frecvente:
1. Când se depun dosarele pentru bursă?
Dosarele pentru bursă se depun de obicei la începutul lunii noiembrie/sfârșitul lunii octombrie, facultatea anunță această perioadă pe site. În anul 2015, dosarele pentru bursele sociale se vor depune în perioada 19-23 octombrie.
2. Dacă sunt în anul I, pot beneficia de bursă de merit/studiu?
Da, poţi beneficia de bursă de studiu chiar dacă eşti în anul I, în funcţie de media de admitere. Nu poţi obţine bursă de merit în anul 1, însă.
3. Pe ce dată a lunii se dau bursele?
De obicei bursele se dau la începutul lunii, de menţionat este faptul că sunt bursele din luna anterioară (de exemplu în luna martie primeşti bursa din luna februarie).
4. Bursele sunt anuale sau semestriale?
Bursele sunt anuale. Nu se redistribuie şi nu se mai aplică pentru alte burse în semestrul 2.
5.Cum ajung banii de burse la student?
Poţi intra în posesia banilor de  bursă în două feluri:

  • Fie pe card, după ce ai aflat că iei bursă, o să duci la Secretariat extrasul de cont al cardului, unde este scris codul IBAN, iar pe extrasul de cont vei scrie CNP-ul, facultatea, specializarea, anul de studiu, numărul de telefon şi să menţionezi dacă în anul anterior universitar ai mai beneficiat de bursă;
  • Fie de la casierie, dacă nu ai dat extrasul de cont.

6.Ce se întâmplă dacă într-o lună nu pot ajunge să iau bursa?
Dacă nu ai lăsat extrasul de cont şi nici nu ai luat bursa în timpul programului stabilit, trebuie să mergi la Facultatea de Drept, Serviciul Social (subsol) şi să depui o cerere pentru ca banii să fie trimişi din nou luna următoare. Programul serviciului este poate fi găsit AICI.
7. Care este media minimă de acordare a bursei de merit/studiu?
Orientativ, media minimă în anul anterior pentru a putea beneficia de bursa de merit a fost de 9,80, iar de studiu 9,50, dar pot exista diferenţe de la an la an, în funcţie de numărul de burse alocat de Universitate şi de mediile studenţilor.
8. Mai pot beneficia de burse dacă am restanțe?
Pentru a putea beneficia de bursă trebuie să fii integralist: Regulamentul de acordare a burselor Articolul 3.3. Condiția de obţinere a unei burse acordată de Universitatea București, indiferent de categorie, este ca studentul să-și fi îndeplinit integral activitățile prevăzute în planul de învățământ. Evaluarea și creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru condiția de integralist și, implicit pentru calculul mediei.
9. Ce acte sunt necesare pentru bursa socială?
Detalii despre actele necesare pot fi găsite AICI.