În atenţia candidaţilor de anul I licenţă și master de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, care doresc obţinerea unui loc în cămin: ultima perioadă de depunere a dosarelor va avea loc după cum urmează:
17 septembrie-19 septembrie, în intervalul 10:00 – 14:00, Pitar Moş (sala va fi afişată la intrare)

ATENŢIE! Datorită calendarului, candidaţii aflaţi în concurs pentru admiterea la masterat din sesiunea septembrie 2014 care doresc să obţină un loc la cămin sunt rugaţi să depună cererea în intervalul de mai sus, CHIAR DACĂ NU AU PRIMIT REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE!! Cererile depuse ulterior vor fi luate în considerare numai la redistribuiri!

ATENŢIE!! Mai multe detalii despre procesul şi calendarul de cazare AICI.
Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

  • Fotocopie după cartea de identitate;
  • Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

  • (obligatoriu) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
  • în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
  • Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
  • Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
  • Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
  • Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist).

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.
Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.
Metodologia completă o puteţi consulta AICI, iar descrierea căminelor, AICI.
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro