Calendarul cazărilor – septembrie-octombrie 2014

ATENŢIE! Conform instrucțiunilor inițiale:
1. Toate cererile din prima etapă aprobate și neridicate până marți, 30 septembrie ora 12:00 AU FOST ANULATE!
2. Toate locurile necontractate la administrația căminelor până marți 30 septembrie ora 16:00 se redistribuie în etapa a doua!

3. Toate locurile obţinute în etapa a doua necontractate la administrația căminelor până luni, 6 octombrie, ora 16:00 sunt redistribuite de Comisia Centrală de Cazare a Universităţii!
4. Rolul Comisiei de Cazare a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine s-a încheiat!
 
Metodologia completă o puteţi consulta AICI, iar descrierea căminelor, AICI.
Pentru orice alte informaţii sau nelămuriri, puteţi trimite un e-mail către cazari@asls.ro
 
Etapa 2 (redistribuiri):
27.09-30.09 – (re)depunerea cererilor (program identic cu ridicarea cererilor – vezi mai sus)

ATENŢIE! Cererile neaprobate în prima etapă NU se consideră depuse pentru a doua etapă automat, fără intervenţia studentului în cauză! Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile care vor însoţi listele.

1.10 – afişarea listei de ordine pentru redistribuiri – pe site-ul Facultăţii (în jur de ora 21:00)
2.10 – depunerea contestaţiilor

 – afișarea listei finale ierarhizate pentru redistribuiri – pe site-ul Facultății (în jur de ora 20:00)

 – afișarea numărului final de locuri disponibile la redistribuiri

 1. Locuri în alte cămine, în afară de Măgurele – 85
 2. Locuri în complexul Măgurele – nelimitate 

3.10 ora 13:00 (Pitar Moş, amf. Bogdan) – redistribuirea locurilor rămase libere (ATENŢIE! Prezenţa este obligatorie!);
3.10-6.10 (program 10:30 – 16:00) – cazarea efectivă la administraţia căminelor. Locurile necontractate după data de 6.10, ora 16:00 vor fi redistribuite!
 
Etapa 3 (re-redistribuiri) – vor avea loc numai în cazul în care Facultatea primeşte locuri, în perioada 7-10 octombrie.
Locurile neocupate după Etapa 3 vor fi redistribuite de Comisia Centrală de Cazare a Universităţii.

ATENŢIE!

Universitatea din Bucureşti NU mai oferă locuri de cazare în căminul LEU C!

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine NU are repartizate locuri de cazare în căminul Gaudeamus (nici măcar pentru doctoranzi)!

 
Etapa 1:
17-19.09, Pitar Moş, interval 10:00 – 14:00 – ultima perioadă de depunere a dosarelor pentru anul I şi MI
21.09 – afişarea listelor punctajelor obţinute de studenţii din anii în curs (viitori ani II, III şi M2);
24.09afişarea listei cu beneficiarii locurilor de cazare (toţi anii) pe site-ul Facultăţii (în jur de ora 18:00)
25.09 depunerea contestaţiilor la sediul Facultăţii (Pitar Moş) 13:00-18:00
26.09 – afişarea rezultatelor finale – ora 16:00 – pe site-ul Facultăţii
27.09-30.09 – Ridicarea cererilor aprobate
27.09-30.09 – Cazarea efectivă în cămine, interval 8:30-16:00 (la administraţia căminului);

Mulțumim celor 76 de respondenți care au completat formularul Comisiei de Cazare. Toate recomandările au fost înregistrate, iar în ceea ce privește nemulțumirile de la cămin, acestea vor fi înainte spre Comisia generală de pe universitate și se va insista spre rezolvarea lor.

Pentru studenţii din anii 1,şi 2 de licenţă şi Master 1 (în anul universitar 2013-2014) care doresc loc la cămin pentru anul universitar 2014-2015, perioada în care se pot depune dosarele pentru cazare este 12 mai – 13 iunie, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14. Cererile tip pentru cămin se pot lua doar la depunerea dosarului, contra sumei de 1 leu. Dosarele se depun la Decanat, fosta sala CRSC (Pitar Moş, et.2, lângă Amf. Bogdan).

Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

 1. Ultima chitanţă de plată a chiriei (în cazul în care au locuit la cămin);
 2. Fotocopie după cartea de identitate;
 3. Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele doveditoare pentru activităţi extracurriculare (dacă este cazul):

Merite excepţionale în voluntariat:

 1. Adeverinţă de voluntar pentru activitatea din ultimul an universitar;
 2. Scrisoare de recomandare din partea departamentului de resurse umane sau conducerii instituţiei / organizaţiei (obligatoriu);

Activitate ştiinţifică susţinută:

 1. Adeverinţe de participare la conferinţe naţionale/internaţionale;
 2. Diplome de participare/Premii la concursuri naţionale/internaţionale specifice profilului;
 3. Scrisoare de recomandare din partea cadrului didactic îndrumător (obligatoriu);

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

 1. (obligatoriu) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
 2. în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
 3. Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
 4. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
 5. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
 6. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist);

Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist).