IMPORTANT!!!

În atenția anului I Limbi Moderne Aplicate (LMA)
Testul de plasare pentru împărțirea în grupe la limba engleză va avea loc pe data de 2 octombrie 2013, ora 11:00, în amfiteatrele Shakespeare și Bogdan, etajul 2, clădirea din Pitar Moș.
Studenții care dețin certificate Cambridge, TOEFL, IELTS, certificate de competență lingvistică (= pașaportul lingvistic european) sunt rugați să aducă o copie după aceste certificate miercuri 2 octombrie ora 10:30 Pitar Moș, catedra de engleză, parter.