Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine urează studenţilor, cadrelor didactice şi angajaţilor, împreună cu sincere mulţumiri pentru colaborarea împărtăşită şi cu credinţa că ceea ce este mai bun va urma şi de-acum înainte,

SĂRBĂTORI FERICITE

şi

LA MULŢI ANI!

 
Todată vă anunţăm că în perioada 23.12.2013 – 05.01.2014 secretariatul, decanatul şi administraţia Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine nu au program de lucru cu publicul. Activitatea va fi reluată începând cu data de 6 ianuarie 2014.