REGULAMENT CONCURSURI DIDACTICE FLLS (<– CLICK)
Regulament a fost aprobat de Consiliului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine în 7 mai 2013 şi de Senatul Universităţii din Bucureşti în 29 mai 2013.