A fost afişat calendarul cazărilor. Detalii AICI (<– CLICK)
 
În atenţia candidaţilor de anul I licenţă şi anul I master, de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, care doresc obţinerea unui loc în cămin: perioada de perioada de depunere a dosarelor este:
14-18 septembrie
Program: 11:00-15:00
 sediul ASLS (uşa albastră), etaj 1, Pitar Moş
Atenţie! Candidaţii din sesiunea septembrie 2013 de la MASTER trebuie să depună în această perioadă, chiar dacă rezultatele nu vor fi anunţate până la sfârşitul perioadei!
Luarea în calcul a cererilor este condiţionată de rezultatul concursului de admitere. Numai cererile candidaţilor admişi la buget (şi cazurilor sociale de la taxă) vor fi luate în considerare.
 
Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

  • Fotocopie după cartea de identitate;
  • Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

  • (obligatoriu) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
  • în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
  • Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
  • Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
  • Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
  • Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist).

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.
Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.
ATENŢIE! Studenţii anilor în curs care NU au depus cererile în perioada stabilită (23 mai – 21 iunie) pot depune cererile în perioada destinată studenţilor de anul 1, dar vor fi luate în considerare NUMAI la REDISTRIBUIRI (cu excepţia cazurilor extreme/justificabile).
Metodologia completă o puteţi consulta AICI, iar descrierea căminelor, AICI.
Distribuirea locurilor va fi anunţată în a doua jumătate a lunii septembrie. Vă rugăm verificaţi periodic www.limbi-straine.ro