ATE! Găsiţi AICI formularul pentru evaluarea activităţii didactice
UPDATE! Găsiţi AICI informaţii privind practica profesională.
Restanţele din anii anteriori
Vă reamintim că în cazul în care un curs nu este promovat după cele trei sesiuni în care studenţii se puteau prezenta (sesiunea de la sfârşitul semestrului, sesiunea din toamnă şi sesiunea din anul următor, acelaşi semestru), acesta nu mai poate fi promovat până la sfârşitul ciclului de studii. Aşadar, studenţii cu restanţe din anul 2011-2012, semestrul 1 sunt sfătuiţi să le promoveze în ACEASTĂ sesiune. În caz contrar, ar putea fi exmatriculaţi sau, cu o decizie a Consiliului Facultăţii, vor putea promova aceste materii doar în semestru de graţie (cu condiţia ca numărul total de restanţe să nu fie mai mare de 5).
Calendarul examenelor/restanţelor poate fi consultat separat AICI (<– CLICK)
Evaluarea activităţii didactice de către studenţi
Evaluarea se face după cum urmează:
1. Şefii de grupă sau profesorul de curs înmânează formularul studenţilor la ultimul curs. Fiecare student poate completa un formular de evaluare pentru fiecare curs în parte. Formularele sunt confidenţiale şi anonime. Şefii de grupă pot primi descărca mai sus formularul aferent.
2. Şefii de grupă sau studenţii adună şi predau formularele completate directorului de departament aferent cursului respectiv. În acest sens pot fi folosite căsuţele pentru corespondenţe sau, în timpul anului universitar, se pot depune la sediul ASLS.