Update 6.07 – găsiţi ataşate lista finală a beneficiarilor taberelor şi procesul verbal al comisiei de rezolvare a contestaţiilor
Repartizarea efectivă a locurilor va avea loc miercuri, 11 iulie, ora 18:00, la sediul facultăţii din str. Pitar Moş (sala va fi afişată la faţa locului). Cei care nu vor putea fi prezenţi, vor fi sunaţi, în ordinea listelor.
ATENŢIE! Cei care nu sunt prezenţi şi nu răspund la telefon PIERD dreptul de a alege din locurile rămase, în favoarea următorilor beneficiari înscrişi pe listă; dacă nu pot fi contactaţi până joi, 12 iulie, ora 10:00, pierd locul în tabere, în favoarea rezervelor.
Update 4.07 – găsiţi ataşată lista candidaţilor care vor beneficia de tabere

Contestaţiile se pot depune fie pe mail, la aura.ionescu@asls.ro, fie la secretariat (în timpul programului sau vineri la ora 12:00), până vineri, 6.07.2012, la ora 12:00.
Update 29.06 – găsiţi ataşată lista totală a candidaţilor
Vă informăm că a apărut metodologia distribuirii taberelor. Găsiţi ataşate toate documentele aferente şi fişa de înscriere.
Conform metodologiei (sectiunea 1), pot beneficia de tabere numai studenţii de până la 35 de ani, integralişti, la buget, din ciclurile de master şi licenţă (inclusiv anii III şi Master II).

Completarea şi depunerea cererilor se poate face de marţi 26.06 până joi 28.06 la sediul ASLS (str. Pitar Moş, et.1, uşa albastră) între orele 14:00 şi 16:00. Împreună cu cererea se depune şi o copie după actul de identitate.

Cererile pot fi completate, semnate, scanate (sau fotografiate) şi trimise pe mail, împreună cu o copie după actul de identitate, la aura.ionescu@asls.ro până joi, 28.06, ora 16:00.

Studenţii care au avut activităţi extraşcolare (conform metodologiei, secţiunea 1), trebuie să aducă/trimită actele doveditoare împreună cu cererea.

Lista candidaţilor înscrişi va fi afişată pe site şi la aviziere vineri, 29.06, după ora 18:00. Lista candidaţilor care vor beneficia de tabere va fi afişată pe site şi la aviziere miercuri, 4.07, după ora 16:00. Contestaţiile se pot trimite în termen de 48 de ore de la afişare, iar lista FINALĂ va fi afişată vineri, 6.07, după ora 18:00.

Selecţia efectivă a taberelor (seriile şi locurile) va avea loc între 10.07 şi 12.07.
Menţionăm că nu toate termenele din metodologie au putut fi respectate datorită primirii documentaţiei după termenul limită de afişare.
Metodologie şi anexe
Fisa Inscriere TIP ANEXA 4