În urma concursurilor pentru ocuparea unor posturi de asistent pe perioadă determinată desfăşurate la Departamentul de Lingvistica romanica, Limbi si Literaturi Iberoromanice şi Italiană în zilele de 26 şi 27 ianuarie 2012, s-au înregistrat următoarele rezultate:
1. Postul de asistent, poziţia 13, limba spaniolă: candidata Silvia Alexandra Ştefan a fost declarată ADMISĂ cu 88.90 de puncte (media 8.89)
2. Postul de asistent, poziţia 18, limba spaniolă: candidatul Paul Dacian Buzilă a fost declarat ADMIS cu 92.60 de puncte (media 9.26)
3. Postul de asistent, poziţia 27, limba portugheză: candidata Andreea Corina Nuţu a fost declarată ADMISĂ cu 95 de puncte (media 9.50)