CONCURS DIDACTIC – DEPARTAMENTUL DE ENGLEZĂ

Asistent vacant poziţia 69

TEMATICĂ:

Sintaxa propoziţiilor subordonate completive în limba engleză
       structura propoziţiei
       sintaxa şi interpretarea propoziţiei negative
       structura şi interpretarea propoziţiilor subordonate introduse de
complementizatorul that
       funcţiile sintactice ale propoziţiilor subordonate introduse de
complementizatorul that
       concordanţa timpurilor
       folosirea modului subjonctiv în propoziţii subordonate
       structura şi interpretarea propoziţiilor subordonate infinitivale
       structura şi interpretarea propoziţiilor subordonate participiale
       structura şi interpretarea propoziţiilor subordonate cu verbul
la gerunziu

BIBLIOGRAFIE:

1. Cornilescu, A. 2003 Complementation in English. A Minimalist
Approach. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.

2. Huddleston, R., G.K. Pullum (eds.) 2002 The Cambridge Grammar of the
English Language. Cambridge University Press.

sau

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., and Svartvik, J. 1985. A
Comprehensive Grammar of the English Language. London/New York:
London.

sau

Bădescu, A. 1967 Gramatica limbii engleze. Bucureşti: Editura Stiinţifică.

Concursul se va desfasura pe data de 20 ianuarie 2012.
Proba scrisa va incepe la ora 10.00.


Sala: Catedra mica, Str. Pitar Mos 7-13